Polityka prywatności SunErgo.pl

Podstawowe informacje:

Administratorem danych jest SUNERGO SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu (61-714) przy  Al. Niepodległości 51/1.

Wszystkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych prosimy kierować na adres kontakt@sunergo.pl.

Podane przez Państwa dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby kontaktu mailowego. telefonicznego i SMS w celu przekazywania informacji z zakresu oferowanych przez nas usług. Państwa dane służą nam także do przesyłania indywidualnych ofert dostosowanych do Państwa wymagań i potrzeb. Działamy wyłącznie na podstawiePaństwa zgody – pisemnej, ustnej i elektronicznej.

Stosowane przez nas narzędzia wykorzystywane do przetwarzania danych (tzw. procesowy) to:

 • Google Ads,
 • Google Analytics,

Przetwarzanie Państwa danych osobowych bez wyraźnej zgody może wiązać się z prawnie uzasadnionym interesem firmy SUNERGO SP. Z O.O, jeśli dotyczy to następujących kwestii:

 • bezpieczeństwa IT,
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
 • dochodzenia roszczeń w stosunku do klientów,
 • obiegu informacji w Internecie. Publicznie dostępne dane – muszą być jednak przetwarzane zgodnie z pierwotnym celem,
 • Obrony przed roszczeniami klientów.

Nikomu nie przekazujemy Państwa danych bez wyraźnego pozwolenia.

Przechowujemy Państwa dane do czasu wycofania Twojej zgody.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych (w celu ich skorygowania),
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Państwa danych,
 • przeniesienia swoich danych do innej firmy,
 • cofnięcia udzielonej zgody do przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego.

——

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Umowa zawarta z Klientem,
 • przepisy o rachunkowości i podatkowe.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom współpracującym przy realizacji umowy w tym podwykonawcom
 • podmiotowi zajmującemu się obsługą księgową SUNERGO SP. Z O.O.