Ulga inwestycyjna – 25% w podatku rolnym

Dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników to ulga inwestycyjna pozwala na odliczenie od podatku rolnego 25% kosztów poniesionych w wyniku zakupu i instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, w tym produkcji odnawialnych źródeł energii. Analogicznie, jak ulga termomodernizacyjna obejmuje ona rozmaite koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług.

Dofinansowanie dla rolników – kogo obejmuje?

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników z odliczeniem 25% kosztów od podatku może skorzystać wyłącznie płatnik podatku rolnego, między innymi osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, spółkom oraz osobom nieposiadającym osobowości prawnej, które są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość ulgi dla rolników

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników z odliczeniem 25% kosztów od podatku może skorzystać wyłącznie płatnik podatku rolnego, między innymi osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, spółkom oraz osobom nieposiadającym osobowości prawnej, które są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników

Wybierz wartość swojego rachunku za prąd za 2 miesiące

230 zł

Szacunkowa wycena instalacji

0 zł

Wypisz adres e-mail, na który chcesz otrzymać ofertę