Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Ogniwa fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. W wyniku tego zjawiska powstaje prąd stały, który za pomocą falownika przekształcony jest w prąd zmienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Uzyskana energia elektryczna zużywana jest na bieżące potrzeby budynku, natomiast wszystkie nadwyżki zwracane są do sieci. Klienci indywidualni mają możliwość w przeciągu roku odebrać je z powrotem za darmo a przedsiębiorcy sprzedać po rynkowej cenie skupu ustalanej raz na kwartał przez Urząd Regulacji Energetyki.

Jak długo trwa montaż instalacji?

Proces ten przebiega bardzo sprawnie i najczęściej nie trwa dłużej niż 2-3 dni robocze. Czas ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu w przypadku instalacji o dużej mocy czy warunków pogodowych uniemożliwiających pracę na wysokości.

W jakim miejscu mogę zamontować instalację fotowoltaiczną?

Własna mikro elektrownia może być zamontowana zarówno na dachu budynku (skośnym bądź płaskim) jak i na konstrukcji naziemnej na gruncie działki. Przeciwwskazaniem do montażu może być zbyt duże zacienienie lub zły stan dachu.

Jaka powierzchnia potrzebna jest do zainstalowania systemu fotowoltaicznego?

Standardowe panele fotowoltaiczne mają wymiary ok. 1.65m x 1m. Przyjmuje się zatem, że dla dachu skośnego 1 kW mocy paneli zajmuje około 6.5 m^2 powierzchni. W przypadku dachu płaskiego oraz gruntu uzależnione jest to od zastosowanej konstrukcji.

Jaka jest optymalną wielkość instalacji?

Wielkość instalacji uzależniona jest od zapotrzebowania energetycznego budynku oraz dostępnej powierzchni do zamontowania paneli, dlatego też każde zlecenie traktujemy w sposób indywidualny. W zakładce Kalkulator znajdziesz narzędzie, które pozwoli Ci oszacować Twoje zapotrzebowanie.

Czy kąt nachylenia dachu ma znaczenie?

Tak. Optymalny kąt nachylenia połaci dachowej na której zainstalowane są panele dla naszej szerokości geograficznej wynosi 30-40 stopni w przypadku ekspozycji południowej i około 15-25 stopni dla ekspozycji wschód-zachód.

Ile energii elektrycznej w ciągu roku produkuje instalacja fotowoltaiczna?

W Polsce przyjmuje się, że system zainstalowany na ekspozycji południowej o mocy 1 kW wytworzy od 900 do 1100 kWh energii elektrycznej w skali roku. Na tę wartość wpływ ma wiele czynników, dlatego też każdy obiekt rozpatrywany jest przez nas indywidualnie.

Jaka jest stopa zwrotu z inwestycji we własną elektrownie słoneczną?

Czas zwrotu uzależniony jest od kilku czynników. Jego średni okres szacuje się na 7-8 lat co daje roczną stopę zwrotu na poziomie 13%. Po tym okresie przez kolejne 20 lat produkujesz prąd praktycznie za darmo. Nasz kalkulator fotowoltaiczny pozwoli Ci na oszacowanie oszczędności, które będą płynąć z własnej instalacji fotowoltaicznej!

Czy instalację fotowoltaiczną trzeba serwisować?

Instalacje fotowoltaiczne uchodzą za bezawaryjne i bezobsługowe zatem nie ma potrzeby ich serwisowania. W odosobnionych przypadkach, gdy panele narażone są na nadmierne osiadanie kurzu lub inne czynniki powodujące zmniejszenie uzysków zalecamy zlecenie ich umycia.

Czy operator sieci energetycznej ma obowiązek podłączyć instalację fotowoltaiczną i kto ponosi tego koszty?

Tak. Twój lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek podłączyć instalację w terminie do 30 dni od zgłoszenia zakończenia prac montażowych. Ponadto koszty związane z wymianą licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy również ponosi operator.

Czy instalacja wymaga specjalnego pozwolenia?

Nie. Zgodnie z ustawą o OZE wytwórca energii w mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) i małej instalacji fotowoltaicznej (o mocy od 40 do 200 kW) będący przedsiębiorcą nie musi uzyskiwać koncesji na wytwarzanie energii. Wymagana jest ona jedynie w przypadku dużych instalacji tj. powyżej 200 kW. Klienci indywidualni również są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania koncesji.

Samochody SunErgo
Siedziba SunErgo

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek