Zostań naszym Klientem i otrzymaj dofinansowanie

Wybierz interesującą Cię usługę.

Mój Prąd 6.0

Otrzymaj dotację do OZE z programu Mój Prąd

„Mój prąd” to program dofinansowania do fotowoltaiki polegający na zwrocie części kosztów związanych z zakupem instalacji fotowoltaicznej dla domu (mikroinstalacji). Dotacja na mikroinstalację fotowoltaiczną wynosi 6 000 zł, a maksymalna kwota dotacji jaką może otrzymać prosument wynosi łącznie nawet 28 000 zł. Budżet programu wynosi 400 mln zł ze środków FEnIKS na lata 2021-2027. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dot. programu.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci pozyskać dofinansowanie z programu Mój Prąd na:

#fotowoltaika, #magazyn energii, #magazyn ciepła

Dofinansowanie do fotowoltaiki – dla kogo?

Dofinansowanie na fotowoltaikę skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na potrzeby własne oraz związane są z zakładem energetycznym umową regulującą kwestie wprowadzenia do sieci wyprodukowanej energii.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest refinansowanie instalacji o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie do fotowoltaiki obejmuje nowe inwestycje, a nie rozbudowę istniejących.

 

Program skierowany jest do prosumentów, czyli osób, które są jednocześnie producentami i konsumentami energii elektrycznej. Aby skorzystać z dofinansowania, należy rozliczać się w systemie net-billing.

 

W ramach programu, dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali już z dotacji we wcześniejszych edycjach programu będą mogli wnioskować o dofinansowanie nowych, dodatkowych systemów instalacji:

• magazyn energii elektrycznej,

• magazyn ciepła,

Kwota dofinansowania do fotowoltaiki

Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki w ramach programu Mój prąd 6.0 uzależniona jest od liczby zakupionych urządzeń:

• dla mikroinstalacji PV bez instalacji dodatkowych komponentów – 6 000 zł;

• dla instalacji PV z conajmniej jednym dodatkowym komponentem – 7 000 zł;

• dla magazynów ciepła – 5 000 zł;

• dla magazynów energii elektrycznej – 16 000 zł;

Łącznie prosument może otrzymać nawet 28 000 zł.

Dla mikroinstalacji zgłoszonych do przyłączenia od 1 sierpnia 2024 r. wymagane jest obligatoryjne posiadanie magazynu energii lub ciepła.

Dofinansowanie do fotowoltaiki - najważniejsze terminy

Nabór wniosków trwa od 2 września 2024 roku do 20 grudnia 2024 lub do wyczerpania środków.

W szóstej edycji przyjmowane są wnioski o dofinansowanie na fotowoltaikę, których koszty kwalifikowane poniesiono od 1 stycznia 2021 roku.

Więcej o programie Mój Prąd

Oficjalna strona programu Mój Prąd.

Znajdziesz na niej jeszcze więcęcj szczegółów dotyczących możliwości pozyskania dotacji na fotowoltaikę z programu Mój Prąd.

Sprawdź opłacalność fotowoltaiki

Skorzystaj z naszego kalkulatora fotowoltaicznego i oblicz,
ile możesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Czyste powietrze

Otrzymaj dotację z programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, który wspiera inwestycje mające na celu wymianę starych istniejących systemów grzewczych w domach oraz ich modernizację termiczną.  Decydując się na wprowadzenie ekologicznych zmian w swojej nieruchomości możesz liczyć nie tylko na dotację do instalacji grzewczej, ale również do instalacji fotowoltaicznej.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości miesięcznych dochodów na mieszkańca w gospodarstwie domowym.

 

Skontaktuj się z nami i otrzymaj dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze na:

#fotowoltaika, #pompa ciepła, #termomodernizacja

Dofinansowanie do pompy ciepła z fotowoltaiką – dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Dotacje do pomp ciepła są uzależnione od dochodu:

 

Poziom podstawowy – dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł;
• Poziom podwyższony – dla osób, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) oraz 2 651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym);
• Poziom najwyższy – dla osób, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) oraz 1 526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Osoby z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Kwota dofinansowania do pompy ciepła z fotowoltaiką

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu i przyporządkowania do określonego poziomu.

 

Pobierz naszą broszurę informacyjną i dowiedz się jakiej wysokości dofinansowanie  możesz otrzymać.

Dofinansowanie do pompy ciepła z fotowoltaiką - najważniejsze terminy

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Wnioski należy składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Wnioski przyjmowane są także przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.

• Termin składania wniosków: 31.12.2027 r.
• Termin zakończenia prac objętych podpisaną umową: 30.06.2029 r.

Dowiedz się więcej o programie Czyste Powietrze

Oficjalna strona programu Czyste Powietrze.

Znajdziesz na niej jeszcze więcęcj szczegółów dotyczących możliwości pozyskania dotacji do pompy ciepła z fotowoltaiką z programu Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

Odliczenie kosztów instalacji od podatku przysługuje tym, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego (dom wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) na dachu, którego została zamontowana instalacja lub – jeżeli nie ma takiej możliwości – budynku przynależnego do nieruchomości – garaż, wiata, budynek gospodarczy.

 

Warunkiem skorzystania z ulgi jest także konieczność rozliczania dochodów zgodnie ze skalą podatkową 17% lub 32%, stosując jednolitą stawkę 19% bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ulga nie jest dotacją ani pożyczką, zatem przysługuje każdemu, kto spełnia określone prawem podatkowym wymagania. Z ulgi mogą skorzystać także osoby, które otrzymały dotację do paneli fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd. Obejmie ona wówczas kwotę pomniejszoną o otrzymaną dotację.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej za fotowoltaikę, którą zgodnie z ustawą można odliczyć od podatku wynosi maksymalnie 53 tysiące złotych. Jeżeli więc koszty instalacji przekroczą 53 tysiące, podatnik będzie mógł w danym roku odliczyć wyłącznie koszty do wysokości ustawowej kwoty. Warto jednak dodać, że w okresie kolejnych 6 lat będzie mógł odliczyć pozostałą nadwyżkę – także do wysokości 53 tysięcy złotych. Podstawę rozliczenia stanowią faktury za zakup lub wykonaną usługę, na których będą widniały dane osoby, która zamierza skorzystać z ulgi.

 

Należy pamiętać, że ulga przysługuje na osobę, a nie na inwestycję, co oznacza, że w przypadku współwłaścicieli, każdy z nich może skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć do 53 tysięcy złotych

Ulga termomodernizacyjna - najważniejsze terminy

Warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie wszelkich prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej w okresie 3 kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Więcej informacji o uldze termomodernizacyjnej

Przeczytaj więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej bezpośrednio na stronie podatki gov albo na naszym blogu.

Ulga termomodernizacyjna

Odlicz koszty instalacji w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT)

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) poniesionych kosztów związanych między innymi z instalacją fotowoltaiki na budynku mieszkalnym. Obejmuje ona rozmaite koszty związane z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług.

Ulgę termomodernizacyjną otrzymasz inwestując w:

#fotowoltaika, #magazyn energii, #HEMS/EMS #pompa ciepła, #termomodernizacja

Preferencyjny kredyt na OZE

Współpracujemy z BNP Paribas i Alior Bank

Planujesz zakup fotowoltaiki ale brakuje Ci funduszy? Nic straconego! Jako partner BNP Paribas i Alior Banku, w SUNERGO otrzymasz preferencyjny kredyty na instalację fotowoltaiczną. Z nami załatwisz wszystkie formalności związane z kredytem BEZ KONIECZNOŚCI WIZYTY W BANKU! Weź kredyt na zielone zmiany i postaw na nowoczesne technologie. Działaj z korzyścią dla siebie i klimatu! Stała rata i 0% prowizji.

Skontaktuj się z nami – otrzymasz kompletną usługę: ofertę, projekt instalacji, montaż i preferencyjny kredy na OZE.

Preferencyjny kredyt na OZE - dla kogo?

Z preferencyjnego kredytu inwestycyjnego mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

• domów jednorodzinnych,

• wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

 

Na co możesz otrzymać preferencyjny kredyt OZE?

Instalacje, które można objąć kredytem to między innymi: pompy ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna, instalacje grzewcze, rekuperatory, generatory ciepła, systemy magazynowania energii, stacje ładowania elektrycznego, instalacje grzewcze.

Partnerzy - BNP Paribas i Alior Bank

Fotowoltaika dofinansowanie z firmą Sunergo

Dofinansowanie do fotowoltaiki - sprawdź ofertę kredytową

Dofinansowanie do fotowoltaiki - baza wiedzy

Mój Prąd 6.0 – kiedy wystartuje nowa edycja programu?

Jak wynika z ujawnianych informacji, dopłaty do instalacji fotowoltaicznych będą obowiązywały t(...)

Mój Prąd 5.0 – dla kogo i na jakich zasadach przyznawano dofinansowanie?

Ze względu na ciągły rozwój energetyki prosumenckiej i wsparcie sektora OZE, w naszym kraju uruc(...)

Mój Prąd 4.0 – wzrost dofinansowania od 15 grudnia 2022 roku

Od 15 kwietnia 2022 działa system dofinansowania Mój Prąd 4.0, który jest prowadzony przez Narod(...)

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek