Mój Prąd 6.0 – kiedy wystartuje nowa edycja programu?

Jak wynika z ujawnianych informacji, dopłaty do instalacji fotowoltaicznych będą obowiązywały także w roku 2024. Mój prąd 6.0 to kolejna edycja programu, w ramach którego przyznawane są dofinansowania m.in. do instalacji fotowoltaicznych. Program ten jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przygotowuje środki i wykorzystuje fundusze europejskie. Poprzedni nabór (V) cieszył się dużą popularnością i mimo zwiększenia puli środków, wykorzystano je jeszcze przed datą zakończenia napływu wniosków. Nic więc dziwnego, że coraz więcej prosumentów poszukuje informacji o programie Mój Prąd 6.0 – kiedy ruszy kolejna edycja?

Więcej o przewidywanym terminie i założeniach nowego naboru, przeczytasz w dalszej części artykułu. Zachęcamy do zapoznania się z resztą wpisu!

Mój Prąd 6.0 – kolejna edycja programu potwierdzona! 

Jak wynika z danych publikowanych po zakończeniu programu Mój Prąd 5.0, w trakcie trwającego wówczas naboru najwięcej złożonych wniosków dotyczyło finansowania instalacji PV. W dalszej kolejności popularnymi technologiami były pompy ciepła i magazyny energii. Ze względu na duże zaangażowanie prosumentów, chcących zwiększyć optymalne zużycie energii elektrycznej, zapowiedziano i potwierdzono, że po wakacjach zostanie uruchomiony program Mój Prąd 6.0 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skąd decyzja o tym, aby kontynuować wsparcie energetyki prosumenckiej w naszym kraju? Tuż po tym, jak ruszyła pierwsza edycja programu Mój Prąd, wielu inwestorów decydowało się na skorzystanie z atrakcyjnych systemów dopłat. Nie jest więc zaskoczeniem, że także w tym roku pojawiła się potrzeba zwiększenia troski o środowisko naturalne i stworzenia dalszych możliwości do rozwoju energetyki odnawialnej. Dzięki temu beneficjenci będą mogli skutecznie zarządzać wytworzonym prądem z instalacji, a przy tym korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Warto pamiętać, że ze względu na ograniczone fundusze dostępne na instalację fotowoltaiczną, ważne jest terminowe składanie wniosków o dofinansowanie.

Zobacz aktualne dofinansowanie do fotowoltaiki!

Mój Prąd 6.0 – od kiedy będzie można składać wnioski?

Oficjalna data składania nowych wniosków o dofinansowanie nie jest jeszcze znana. Jak wynika natomiast ze wstępnych doniesień, program Mój Prąd 6.0 ruszy już we wrześniu! Tegoroczne opóźnienie w możliwości ubiegania się o dofinansowanie jest uzależnione od przede wszystkim od tempa rozpatrywania wniosków, złożonych w trakcie poprzedniej edycji. Jak już wcześniej wspomniano – cieszyła się ona dużą popularnością, o czym świadczy m.in. dwukrotne zwiększenie puli środków przeznaczonych na realizację programu. Szczegółowe informacje i aktualizacje dotyczące Mój Prąd 6.0 można śledzić na oficjalnej stronie programu.

Z informacji udzielanych przez NFOŚiGW wynika, że w pierwszej kolejności należy uporać się z wnioskami, które napłynęły podczas poprzedniej edycji, aby nie prowadzić obu naborów jednocześnie. Co jeszcze istotne – wnioskodawca, który zamontował fotowoltaikę po zakończeniu 5. edycji programu, będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie po ówczesnym spełnieniu wymogów do nowego naboru. W praktyce jest to jednoznaczne z ponoszeniem kosztów kwalifikowanych, obejmujących okres, w którym nabór nie został jeszcze uruchomiony, oraz posiadaniem umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Mój Prąd 6.0 – zasady przyznania dotacji ulegną zmianie?

Wielu prosumentów wyczekuje informacji na temat tego, czy zasady przyznania dotacji pozostaną bez zmian, czy jednak warunki korzystania z programu będą modyfikowane? Na szczegóły w tej kwestii musimy jeszcze poczekać, jednak ze wstępnych doniesień wynika, że beneficjenci mogą liczyć m.in. na wyższe kwoty wsparcia w ramach programu Mój Prąd 6.0, a także powiązanie dotacji na zakup fotowoltaiki z inwestycją w magazyn energii. Wraz z tym pojawiają się również głosy, aby ułatwić prosumentom procedury aplikacyjne, które zwiększą możliwości korzystania z systemów dopłat do energooszczędnych instalacji.

Już podczas V naboru wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie finansowania sektora OZE – oprócz możliwych dopłat do mikroinstalacji PV poszerzono zakres finansowanych inwestycji. Dzięki temu prosumenci mogli pozyskać dotację na zakup i montaż urządzeń dodatkowych, takich jak pompy ciepła, magazyny energii, kolektory słoneczne czy systemy zarządzania energią HEMS/EMS. Warto również przypomnieć, że w poprzedniej edycji lista beneficjentów była dość szeroka. Osoby, które wcześniej otrzymały dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, mogą uzyskać wsparcie finansowe do zakupu magazynu energii. Systemy magazynowania energii są kluczowe, ponieważ obecne sieci energetyczne nie przyjmują odpowiedniej ilości energii.

Wśród osób, mogących przystąpić do poprzedniego naboru w ramach Mój Prąd, zaliczano osoby fizyczne, które wytwarzały prąd na własne potrzeby i rozliczały się w aktualnym systemie net-billing. Oprócz tego dopłaty mogli otrzymać grantobiorcy, którzy do tamtej pory nie mieli przyznanej dotacji na instalacje PV, a zaczęli rozliczać fotowoltaikę w systemie net-billing. V nabór dedykowano także tym prosumentom, którzy otrzymali środki z któregoś z programów (np. Czyste Powietrze), a których instalacja została zgłoszona do przyłączenia do dnia 31.03.2022 lub od dnia 01.04.2022.

Czy program Mój Prąd 2024 powtórzy sukces poprzedniej edycji?

To, jaka pula środków zostanie przeznaczona w ramach Mój Prąd 6.0, a także jak długo potrwa nabór wniosków, zależeć będzie przede wszystkim od zainteresowania inwestorów kolejną edycją programu. Nie ma jednak wątpliwości, że kontynuowanie działań mających na celu wsparcie energetyki prosumenckiej w Polsce w dotychczasowych edycjach przyniosło zamierzone efekty, mające na celu wzrost energooszczędnych inwestycji. Warto podkreślić, że instalacja fotowoltaiczna była jednym z kluczowych elementów tych działań, co przyczyniło się do ich sukcesu.

Można więc spodziewać się, że Mój Prąd 6.0 będzie cieszył się powodzeniem i przyniesie korzyści dla rozwoju alternatywnych źródeł energii w naszym kraju. Uruchomienie naboru niewątpliwie przyczyniło się do realizacji narodowych i unijnych celów związanych ze zwiększeniem udziału energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym. Ponadto program Mój Prąd 6.0 umożliwił zwiększenie niezależności energetycznej kraju, co z kolei przekłada się na redukcję emisji CO2, a także optymalizowanie rachunków za prąd. Zakup instalacji fotowoltaicznej w ramach tego programu to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści finansowe i ekologiczne.

Przeczytaj również

System zarządzania energią – system HEMS i system EMS w branży fotowoltaicznej

System zarządzania energia domową HEMS (z ang. Home Energy Management System) oraz system EMS (z a(...)

Fotowoltaika z magazynem energii – czy magazyn energii do fotowoltaiki to dobry pomysł?

Dzięki wysokim dopłatom do magazynów energii mikroinstalacje wyposażone w nowoczesne magazy(...)

Mój Prąd 6.0 – kiedy wystartuje nowa edycja programu?

Jak wynika z ujawnianych informacji, dopłaty do instalacji fotowoltaicznych będą obowiązywały t(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek