Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, jakim jest net-metering, czyli inaczej system opustów. Osoby posiadające własną instalację fotowoltaiczną doszukują się różnić między tym, jak działa aktualnie obowiązujący net-billing, a net-metering, czyli dawny system rozliczeń. Czy net-metering okazał się skutecznym systemem wsparcia sektora OZE w naszym kraju? Czym różni się net-billing a net-metering? 

Z odpowiedzią na te pytania przychodzimy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Net-metering – co to jest?

Net-metering to system opustów, który obowiązywał od 2015. Jak wiadomo, instalacja fotowoltaiczna generuje energię elektryczną przez cały rok, a ilość wytworzonego prądu w dużej mierze zależy od poziomu nasłonecznienia. W Polsce jest on najwyższy w sezonie letnim (więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Nasłonecznienie w Polsce). Właśnie wtedy produkowane są nadwyżki energii elektrycznej. Net-metering zakładał, że zamontowana w systemie on-grid instalacja, może przesyłać zgromadzony prąd do sieci, aby pobierać z niej nadwyżki, gdy nasłonecznienie nie jest wystarczające (wieczorem lub zimą). Obecni prosumenci, instalujący fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 roku podlegają nowemu systemowi rozliczania nadwyżek, jakim jest net-billing.

Fotowoltaika Poznań - dopasuj idealny system fotowoltaiczny!

System opustów – kto mógł z niego korzystać?

Net-metering to system opustów, który skierowany był do prosumentów. Według nowelizacji ustawy OZE prosumentem jest każda osoba, która posiada instalację OZE o mocy nieprzekraczającej 50 kW. Oznacza to, że net-metering kierowano zarówno do gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców, dla których produkcja energii elektrycznej nie była głównym przedmiotem działalności gospodarczej. Jak można więc zauważyć, system opustów powstał przede wszystkim po to, aby zwiększyć opłacalność mikroinstalacji.

Net-billing a net-metering - dlaczego net-metering został zmieniony na nowy system rozliczania fotowoltaiki?
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,18 kWp, Skórzewo

Net-metering – zasady korzystania z dawnego systemu roliczeń

Wspomnieliśmy już, że net-metering pozwalał na wykorzystywanie nadwyżek energii elektrycznej w czasie małego stopnia nasłonecznienia w naszym kraju. W zależności od mocy naszej instalacji net-metering umożliwiał pobór energii elektrycznej z sieci. Jeżeli posiadaliśmy mikroinstalację o mocy do 10kW, za każdy przesłany 1 kWh prosumenci otrzymywali z powrotem 0,8 kWh, natomiast posiadając instalację od 10 kW do 50 kW – 0,7 kWh. Na wykorzystanie zgromadzonych nadwyżek energii prosumenci mieli rok.

Rozliczanie fotowoltaiki w systemie net-metering było ściśle powiązane z mocą instalacji fotowoltaicznej. O tym, jak dobrać moc paneli fotowoltaicznych do potrzeb budynku, piszemy w naszym artykule blogowym.

Net-metering – przykład wykorzystania

Załóżmy, że posiadaliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy 5 kWp. W czerwcu panele wygenerowały łącznie 500 kWh, z czego 400 kWh zostało wykorzystane w domu. Oznacza to, że pozostałe 100 kWh przesłaliśmy do sieci energetycznej, z której mogliśmy pobrać 80% tej energii w ciągu 365 dni. Traktowanie sieci jako pewnego rodzaju magazyn energii pozwalało zoptymalizować działania na rynku prosumenckim, a ponadto gwarantowało skuteczne obniżenie rachunków za prąd. 

Informacji z branży fotowoltaicznej, które można znaleźć na naszym blogu, jest znacznie więcej – przeczytaj jak działa system zarządzania energią HEMS i EMS, lub dowiedz się, czy magazyn energii do fotowoltaiki będzie dobrym rozwiązaniem dla Twojego domu!

Dlaczego system opustów stanowił opłacalne rozwiązanie? 

Net-metering wspierał rozwój odnawialnych źródeł energii, jako że umożliwiał on skuteczne wykorzystanie energii słonecznej do produkcji elektryczności. Co więcej – w celu magazynowania nadwyżek prądu nie było konieczności posiadana drogiego akumulatora. Oprócz tego system opustów pozwalał na czerpanie darmowego prądu przez cały rok bez względu na pogodę.

O optymalnym zużyciu wytworzonej energii decydowało również dopasowanie instalacji do potrzeb grzewczych budynku, tak, aby fotowoltaika nie produkowała zbyt dużych nadwyżek energii. Prosumentów zobowiązano do ponoszenia kosztów jedynie za opłaty stałe. Net-metering pozwalał gospodarstwom domowym lub firmom na samodzielne zaspokajanie części, lub nawet całego swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ponadto wyposażenie fotowoltaiki w licznik dwukierunkowy sprawiał, że system opustów śledził zarówno poziom zużycia, jak i dostarczania energii do sieci.

Net-billing w praktyce – co daje prosumentom rozliczenie net-billing?

Net-billing to nowoczesny system opłat, który przynosi liczne korzyści dla użytkowników i pozwala na odsprzedaży nadwyżek wyprodukowanego prądu do sieci energetycznej. System ten gwarantuje dokładne monitorowanie zużycia zasobów, co zwiększa opłacalność inwestycji i pozwala zoptymalizować rachunki za prąd. Dodatkowo, dzięki net-billingowi, użytkownicy płacą tylko za faktycznie zużyte zasoby, co sprawia, że system ten jest dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Kolejnym atutem jest łatwiejsze dostosowanie działania instalacji do zmieniających się warunków i wymagań, obowiązujących w sektorze OZE. Net-billing w praktyce pozwala na optymalizację procesów finansowych, co z kolei przekłada się na efektywność i generowanie większych oszczędności – zarówno dla przedsiębiorstw, jak i użytkowników indywidualnych. Wprowadzenie tego systemu stawia na innowacyjne podejście do rozliczeń, przynosząc wymierne korzyści zarówno dla firm, jak i konsumentów.

Net-billing a net-metering – czy zmiana systemu rozliczeń była konieczna?

Mimo zmiany sposobu rozliczania fotowoltaiki wciąż uważa się ją za opłacalną inwestycję. Instalacja PV niezmiennie odpowiada za wsparcie sektora OZE w naszym kraju. Szukając odpowiedzi na pytanie, czy net-billing czy net-metering będzie bardziej opłacalny, warto zdawać sobie sprawę z przyczyn zmiany sposobu rozliczeń. Przejście z systemu net-metering na net-billing było konieczne z wielu powodów, a za jeden z nich uznano kryzys energetyczny. Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce sprawił, że operatorzy sieci zaczęli borykać się z problemami na tle infrastrukturalnym, ale również ekonomicznym. W dodatku pojawiły się zalecenia unijne, które wyraźnie wskazały na ustalenie systemu prosumenckiego, oddzielającego rozliczanie energii produkowanej i pobieranej z sieci

Można więc zauważyć, że zmiana systemu net-metering instalacji PV na rozliczenie net-billing wiązał się ze zwiększoną potrzebą ergonomicznego zużycia nadwyżek prądu i stworzeniem sprawiedliwej struktury płatności. Ponadto rozważając, czy net-billing czy net-metering był bardziej opłacalny, okazało się, że zamieniając system opustów na nowy sposób rozliczeń, można przyczynić się do jeszcze większych oszczędności na rachunkach za prąd, a także zwiększenia troski o aspekt środowiskowy.

Co lepsze – net-billing czy net-metering?

Obydwa systemy mają swoje zalety, a korzyści z nich wynikające zależą od lokalnych przepisów, stawek opłat za energię elektryczną oraz konkretnych warunków umowy z dostawcą energii. Net-billing w praktyce oznacza, że właściciel instalacji fotowoltaicznej otrzymuje rachunek za zużytą energię elektryczną, pomniejszony o ilość wytworzonej energii. Z kolei system opustów powoduje, że cała wyprodukowana energia jest przesyłana do sieci. Nie ulega jednak wątpliwości, że oba z proponowanych systemów powstały z myślą o inwestycji w odnawialne źródła energii, która może przynieść długoterminowe korzyści dla środowiska

Przeczytaj również

Instalacje off-grid czy on-grid? Którą opcję wybrać?

Systemy on-grid oraz off-grid to dwa podstawowe rodzaje instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika on(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek