Farma fotowoltaiczna koszt budowy, dofinansowanie do farmy fotowoltaicznej

Farma fotowoltaiczna to coraz częściej wykorzystywana forma pozyskiwania energii elektrycznej. Powodów, dla których są one coraz częściej stosowane jest wiele. Jednym z głównych powodów ich popularyzacji jest transformacja energetyczna, która ma już miejsce. Węgiel jest surowcem, który w następnych latach będzie całkowicie wycofywany z gospodarstw domowych, natomiast w kolejnych latach planowane jest również odejście od elektrowni węglowych. Nic więc dziwnego, że wszelkie alternatywne formy pozyskiwania energii elektrycznej stają się coraz popularniejsze. Jedną z nich są farmy fotowoltaiczne. Służą one za elektrownię słoneczną, która może stanowić główne źródło zasilania dla wielu domów jednocześnie.

Rozwój farm fotowoltaicznych w Polsce jest już uwarunkowany zmianami w przepisach, jak również zobowiązaniami Polski do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w całej produkcji energetycznej. Odnawialne Źródła Energii w produkcji energii elektrycznej w Polsce do 2023 roku ma stanowić 23% całej produkcji energetycznej. Oznacza to, że zarówno energetyka prosumencka, jak i farmy fotowoltaiczne będą znaczyć na rynku energetycznym coraz więcej.

Farma fotowoltaiczna – co to jest?

Farma fotowoltaiczna to in. elektrownia słoneczna, która może zapewnić energię ze słońca nawet dla całej gminy. Łączna moc farm słonecznych najczęściej zawiera się w przedziale od 0,5 nawet do kilkunastu megawatów (MW). Każda farma fotowoltaiczna wymaga przeznaczenia na jej instalację znacznego obszaru. Dla przykładu na farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW trzeba przeznaczyć ok. 2 ha powierzchni.

Każda farma fotowoltaiczna musi posiadać falownik (inwerter solarny), dzięki któremu możliwa jest zamiana energii słonecznej w energię elektryczną. Wyprodukowany prąd przesyłany jest do sieci energetycznej, która go rozprowadza. Energia słoneczna, która jest niezbędna do produkcji energii odnawialnej, powinna docierać do farmy fotowoltaicznej bez większych ograniczeń, dlatego też ważne jest znalezienie odpowiedniej działki oraz prawidłowe rozstawienie paneli.

Kalkulator fotowoltaiczny - dopasuj fotowoltaikę do swoich potrzeb!

Farma fotowoltaiczna – koszt inwestycji

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej jest wysoki, jednak można potraktować go również jako formę inwestycji. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że jest to wymagająca inwestycja zarówno pod kątem instalacyjnym, jak i projektowym.

Każda farma słoneczna to zarówno zakup gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej, jak i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Kapitał początkowy, jaki trzeba uwzględnić przy budowie farmy solarnej wynosi zazwyczaj kilka milionów złotych. Na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW należy przeznaczyć ok. 3 mln zł. Co ważne, koszt 1 kW na farmie fotowoltaicznej jest niższy niż przy standardowej przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga również przeprowadzenia szeregu formalnych czynności, jakim jest np. uzyskanie koncesji.

Budowa farmy fotowoltaicznej

Podczas budowy farmy fotowoltaicznej zdecydowanie najdroższym elementem są panele fotowoltaiczne. Drugie miejsce w hierarchii kosztów farmy fotowoltaicznej zajmują koszty konstrukcji wsporczych, na których znajdują się panele. Warto zwrócić uwagę, że farmy solarne to instalacje fotowoltaiczne typu gruntowego, które wymagają zastosowania odpowiednich i wytrzymałych konstrukcji wsporczych. Istotnym składnikiem w kosztorysie instalacji fotowoltaicznej są również falowniki, które odpowiadają za najważniejszy proces w całej produkcji prądu – zamianę prądu stałego na zmienny, który wprowadzany jest do sieci.

Ważnym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej jest jej okablowanie. Kabel do instalacji fotowoltaicznej to jeden z tematów artykułów na naszym blogu, który rozszerza ich tematykę.

Tracker fotowoltaiczny

Oprócz wolnostojących konstrukcji wsporczych podczas budowy farmy fotowoltaicznej warto wziąć pod uwagę zastosowanie specjalnych trackerów. Tracker fotowoltaiczny to urządzenie, które umożliwia „śledzenie” słońca. Montaż paneli fotowoltaicznych na trackerach umożliwia ustawienie się instalacji w kierunku słońca, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie zacienienia ich dolnej części. Dzięki temu systemowi, produkcja energii może zwiększyć się nawet o 30%. Udogodnienie to ma jednak swoją cenę, ponieważ zastosowanie trackerów dla całej farmy słonecznej może zwiększyć cenę całej inwestycji nawet dwukrotnie.

Farma fotowoltaiczna - jak przebiega sprzedaż prądu z instalacji?
Farma fotowoltaiczna – jak przebiega sprzedaż prądu z instalacji?

Proces sprzedaży prądu z farmy fotowoltaicznej

Sprzedaż prądu z farmy fotowoltaicznej wygląda inaczej niż w przypadku systemu rozliczania się z siecią energetyczną przez klienta indywidualnego, który może odsprzedawać nadwyżki prądu do sieci energetycznej i odbierać je w okresie, kiedy produkcja energii jest mniejsza. W tym przypadku nadwyżka wyceniana jest po średniej cenie kwartalnej, która określana jest przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

W dużych instalacjach, jakimi są farmy solarne, energię elektryczną sprzedaje się najczęściej poprzez system aukcyjny. Aukcje prowadzone są przez URE za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej. Jak określa Regulamin, aukcje OZE organizowane są nie rzadziej niż raz do roku. W aukcjach mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które posiadają koncesję na wytwarzanie energii, a także pozwolenie na udział w aukcji OZE. Pozwolenie powinna otrzymać każda instalacja fotowoltaiczna, która będzie uczestniczyła w aukcji Odnawialnych Źródeł Energii. Aukcję wygrywa podmiot, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki odsprzedaży prądu. Cena sprzedaży nie może być jednak niższa od stawki referencyjnej, która ustalana jest przez URE.

Inną opcją sprzedaży prądu z farm fotowoltaicznych są umowy PPA (Power Purchase Agreement). Jest to umowa długoterminowa między dwoma stronami – producentem energii i klientem, który może być konsumentem energii elektrycznej lub sprzedawcą. Umowa ta dokładnie określa warunki sprzedaży energii, harmonogramy dostaw czy warunki płatności.

Zobacz artykuł: Instalacja fotowoltaiczna off-grid czy on-grid? Którą opcję wybrać?

Finansowanie inwestycji – czy farmy fotowoltaiczne są rentowne?

Produkcja energii elektrycznej może być również dobrym pomysłem na biznes. Stawianie na OZE widać nie tylko na dachach budynków prywatnych i ich posesjach, ale również na większych przestrzeniach, gdzie powstają farmy fotowoltaiczne. Branża fotowoltaiczna w Polsce wciąż się rozrasta, a farmy słoneczne często stają się alternatywą dla wielkich spółek energetycznych, które starają się rozszerzać swoją działalność w branży odnawialnych źródeł energii.

Sprawdź instalacje fotowoltaiczne 10 kw.

Czym jest farma fotowoltaiczna?
Farmy fotowoltaiczne znajdują się na otwartych działkach z dobrym dostępem do promieni słonecznych

Koszt Farmy fotowoltaicznej

Czy jednak tego typu inwestycja jest opłacalna dla inwestora, który chce czerpać korzyści z energii pochodzącej z promieniowania słonecznego? Zależy to od wielu czynników. Budowa farmy fotowoltaicznej wiąże się z wysokim kosztem początkowym. Według cen na 2021 rok, cena jednostkowa netto dla farm fotowoltaicznych wahała się od ok. 2400 zł/kW (dla farm o mocy 5 MW) do ok. 3600 zł/kW (dla farm o mocy 500 kW). Można zatem stwierdzić, że stawiając na większą instalację fotowoltaiczną, koszt jednostkowy będzie niższy, a więc dana instalacja będzie przynosić większe korzyści.

Oprócz kosztów początkowych należy uwzględnić również koszty ponoszone na bieżąco podczas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Są to np. koszty dzierżawy działki, serwisu, podatki czy zużycie energii na własne potrzeby.

Koszty związane z fotowoltaiką można oszacować przy pomocy prostego narzędzia, jakie znajduje się stronie firmy Sunergo. Kalkulator fotowoltaiczny pomaga oszacować koszty, okres zwrotu oraz wiele innych przydatnych podczas wykonywania inwestycji parametrów.

Farma fotowoltaiczna – zwrot kosztów i zyski

Bazując na danych z 2021 roku, inwestycja w farmę fotowoltaiczną o dużej mocy (np. ok. 1 MW) może zwrócić się w okresie ok. 8 lat. Jest to podobny czas, w jakim zwraca się mikroinstalacja fotowoltaiczna. Inwestycja w farmę słoneczną o mocy 1 MW to koszt ok. 2,5 mln zł. Po okresie zwrotu z inwestycji, farma może zacząć notować zyski. Przy stawkach aktualnych na rok 2022, można oszacować, że w ciągu 30 lat, zysk sięgnie 6 mln zł, co daje 200 tys. zł rocznie.

Farma fotowoltaiczna – dofinansowania

Zyski i zwrot kosztów może zostać przyspieszony dzięki specjalnym dotacjom do farm słonecznych. W ubiegłych latach, średnie dofinansowania farm fotowoltaicznych obejmowało nawet 60% kosztów całkowitych. Środki najczęściej przyznawane są z Regionalnych Programów Operacyjnych, które pozyskują środki z UE. Fundusze unijne przeznaczone na rozwój „zielonych” sektorów energii zwiększają się i wciąż stanowią jeden z najważniejszych celów polityki finansowej Unii Europejskiej. W dobie odchodzenia od konwencjonalnych źródeł energii, farmy solarne będą znaczyć coraz więcej w ogólnej produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Zastanawiasz się nad większą instalacją fotowoltaiczną dla Twojej firmy, czy gospodarstwa rolnego? Sprawdź ofertę dostępną na naszej stronie: Fotowoltaika dla firm oraz Fotowoltaika dla rolnika

*podane ceny aktualne na dzień 21.03.2022 r.

Przeczytaj również

Sprawność paneli fotowoltaicznych po 10 latach. Jak długo działa fotowoltaika?

Wysoka sprawność paneli fotowoltaicznych określana jest długoterminowo. Jeżeli instalacja fotow(...)

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne – jakie uwarunkowania montażowe mają konstrukcje fotowoltaiczne?

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne to jeden z najważniejszych elementów, jakie posiadają insta(...)

Magazyn energii do fotowoltaiki – czy fotowoltaika z magazynem energii to dobry pomysł?

Dzięki wysokim dopłatom do magazynów energii mikroinstalacje wyposażone w magazyny energii sztur(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 
Instalacje Fotowoltaiczne Poznań – Grupa Ergo