Farma fotowoltaiczna – dofinansowanie i budowa farmy fotowoltaicznej

Farma fotowoltaiczna to coraz częściej wykorzystywana forma pozyskiwania energii elektrycznej. Powodów, dla których staje się ona coraz częściej stosowana, jest wiele, a wśród nich warto wskazać przede wszystkim postępującą transformację energetyczną. Węgiel jest surowcem, który w następnych latach będzie całkowicie wycofywany z gospodarstw domowych, natomiast w kolejnych latach planowane jest również odejście od elektrowni węglowych. Nic więc dziwnego, że wszelkie alternatywne formy pozyskiwania energii elektrycznej stają się coraz popularniejsze, a do jednych z nich zaliczają się właśnie farmy fotowoltaiczne. 

O tym, jaka wygląda budowa farmy fotowoltaicznej, a także jakie są zyski z inwestycji, piszemy w poniższym artykule – zachęcamy do przeczytania!

Farma fotowoltaiczna – czym jest?

Farma fotowoltaiczna to in. elektrownia słoneczna, która może zapewnić energię ze słońca nawet dla całej gminy. Łączna moc farm słonecznych najczęściej zawiera się w przedziale od 0,5 nawet do kilkunastu megawatów (MW). Każda farma fotowoltaiczna wymaga przeznaczenia na jej instalację znacznego obszaru. Dla przykładu na farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW trzeba przeznaczyć ok. 2 ha powierzchni.

Farma fotowoltaiczna służy za elektrownię słoneczną, która może stanowić główne źródło zasilania dla wielu domów jednocześnie. Rozwój farm fotowoltaicznych w Polsce jest już uwarunkowany zmianami w przepisach, jak również zobowiązaniami Polski do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w całej produkcji energetycznej. Odnawialne Źródła Energii w produkcji energii elektrycznej mają zyskiwać spore udziały. To z kolei oznacza, że zarówno energetyka prosumencka, jak i farmy fotowoltaiczne odgrywają istotną rolę na rynku OZE w naszym kraju. 

Kalkulator fotowoltaiczny - dopasuj fotowoltaikę do swoich potrzeb!

Budowa farmy fotowoltaicznej

Każda farma fotowoltaiczna musi posiadać falownik (inwerter solarny), dzięki któremu możliwa jest zamiana energii słonecznej w energię elektryczną. Wyprodukowany prąd przesyłany jest do sieci energetycznej, która go rozprowadza. Energia słoneczna, która jest niezbędna do produkcji energii odnawialnej, powinna docierać do farmy fotowoltaicznej bez większych ograniczeń, dlatego też ważne jest znalezienie odpowiedniej działki oraz prawidłowe rozstawienie paneli.

Tracker fotowoltaiczny

Oprócz wolnostojących konstrukcji wsporczych podczas budowy farmy fotowoltaicznej warto wziąć pod uwagę zastosowanie specjalnych trackerów. Tracker fotowoltaiczny to urządzenie, które umożliwia „śledzenie” słońca. Montaż paneli fotowoltaicznych na trackerach zapewnia skierowanie instalacji w stronę słońca, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie zacienienia dolnej części paneli. Dzięki temu systemowi produkcja energii może zwiększyć się nawet o 30%. Udogodnienie to ma jednak swoją cenę, ponieważ zastosowanie trackerów dla całej farmy słonecznej może podnieść cenę inwestycji nawet dwukrotnie.

Budowa farmy fotowoltaicznej a koszt instalacji

Podczas budowy farmy fotowoltaicznej zdecydowanie najdroższym elementem są panele fotowoltaiczne. Drugie miejsce w hierarchii kosztów farmy fotowoltaicznej zajmują koszty konstrukcji wsporczych, na których znajdują się panele. Warto zwrócić uwagę, że farmy solarne to instalacje fotowoltaiczne typu gruntowego, które wymagają zastosowania odpowiednich i wytrzymałych konstrukcji wsporczych.

Istotnym składnikiem w kosztorysie instalacji fotowoltaicznej są również falowniki, które odpowiadają za najważniejszy proces w całej produkcji prądu – zamianę prądu stałego na zmienny, który wprowadzany jest do sieci.

Ważnym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej jest jej okablowanie. Kabel do instalacji fotowoltaicznej to jeden z tematów, któremu poświęciliśmy oddzielny artykuł na naszym blogu. 

Farma fotowoltaiczna - budowa i koszt instalacji
Farma fotowoltaiczna – jak przebiega sprzedaż prądu z instalacji?

Farma fotowoltaiczna – koszt inwestycji

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej jest wysoki, jednak można potraktować go również jako formę inwestycji. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że jest to wymagające przedsięwzięcie zarówno pod kątem instalacyjnym, jak i projektowym. Oprócz kosztów początkowych należy uwzględnić również koszty ponoszone na bieżąco podczas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Są to np. koszty dzierżawy działki, serwisu, podatki czy zużycie energii na własne potrzeby.

Każda farma słoneczna to zarówno zakup gruntu pod budowę, jak i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Kapitał początkowy, jaki trzeba uwzględnić przy stawianiu farmy solarnej, wynosi zazwyczaj kilka milionów złotych. Przykładowo: farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW to koszt rzędu ok. 3 mln zł. Co ważne – koszt 1 kW na farmie fotowoltaicznej jest niższy niż przy standardowej przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga również przeprowadzenia szeregu formalnych czynności, do których zaliczyć można np. uzyskanie koncesji.

Farma fotowoltaiczna – jak przebiega proces sprzedaży prądu?

Sprzedaż prądu z farmy fotowoltaicznej wygląda inaczej niż w przypadku systemu rozliczania się z siecią energetyczną przez klienta indywidualnego. W jego przypadku można odsprzedawać nadwyżki prądu do sieci energetycznej i odbierać je w okresie, kiedy produkcja energii jest mniejsza. Nadwyżka wyceniana jest po średniej cenie kwartalnej, która określana jest przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

W dużych instalacjach, kich jak farma fotowoltaiczna, energię elektryczną sprzedaje się najczęściej poprzez system aukcyjny. Aukcje prowadzone są przez URE za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej. Jak określa Regulamin, aukcje OZE organizowane są nie rzadziej niż raz do roku. W aukcjach mogą wziąć udział wszystkie podmioty, które posiadają koncesję na wytwarzanie energii, a także pozwolenie na udział w aukcji OZE. Pozwolenie powinna otrzymać każda instalacja fotowoltaiczna, która będzie uczestniczyła w aukcji Odnawialnych Źródeł Energii. Aukcję wygrywa podmiot, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki odsprzedaży prądu. Cena sprzedaży nie może być jednak niższa od stawki referencyjnej, która ustalana jest przez URE.

Inną opcją sprzedaży prądu z farm fotowoltaicznych są umowy PPA (Power Purchase Agreement). Jest to umowa długoterminowa między dwoma stronami – producentem energii i klientem, który może być konsumentem energii elektrycznej lub sprzedawcą. Umowa ta dokładnie określa warunki sprzedaży energii, harmonogramy dostaw czy warunki płatności.

Zobacz artykuł: Instalacja fotowoltaiczna off-grid czy on-grid? Którą opcję wybrać?

Czym jest farma fotowoltaiczna? Sprawdź!
Farma fotowoltaiczna na otwartych działkach z dobrym dostępem do promieni słonecznych

Farma fotowoltaiczna 500 kw – zysk i koszty instalacji

Budowa farmy fotowoltaicznej wiąże się z wysokim kosztem początkowym. Według cen na 2021 rok, cena jednostkowa netto dla farm fotowoltaicznych wahała się od ok. 2400 zł/kW (dla farm o mocy 5 MW) do ok. 3600 zł/kW (dla farm o mocy 500 kW). Można zatem stwierdzić, że stawiając na większą instalację fotowoltaiczną, koszt jednostkowy będzie niższy, a więc dana instalacja będzie przynosić większe korzyści. Od czego zależą zyski z instalacji farmy solarnej?

Przykładowo, farma fotowoltaiczna o mocy 500 kW zależy od wielu czynników, w tym od lokalizacji farmy, która wpływa na ilość otrzymywanego światła słonecznego. Istotne są również ceny energii elektrycznej w danym regionie, a także samo utrzymanie instalacji. To, jaki będzie koszt farmy fotowoltaicznej i zyski z niej wynikające, zależy także od dostępnych dotacji lub ulg podatkowych.

Koszty związane z fotowoltaiką można oszacować przy pomocy prostego narzędzia. Kalkulator fotowoltaiczny pomaga oszacować koszty, okres zwrotu oraz wiele innych przydatnych podczas wykonywania inwestycji parametrów.

Farma fotowoltaiczna – dofinansowanie

Zyski i zwrot kosztów może zostać przyspieszony dzięki specjalnym dotacjom do farm słonecznych. W ubiegłych latach średnie dofinansowania farm fotowoltaicznych obejmowało nawet 60% kosztów całkowitych. Środki najczęściej przyznawane są z Regionalnych Programów Operacyjnych, które pozyskują środki z UE. Fundusze unijne przeznaczone na rozwój „zielonych” sektorów energii zwiększają się i wciąż stanowią jeden z najważniejszych celów polityki finansowej Unii Europejskiej. W dobie odchodzenia od konwencjonalnych źródeł energii, farmy solarne będą znaczyć coraz więcej w ogólnej produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Bazując na danych z 2021 roku, inwestycja w farmę fotowoltaiczną o dużej mocy (np. ok. 1 MW) może zwrócić się w okresie ok. 8 lat. Jest to podobny czas, w jakim zwraca się mikroinstalacja fotowoltaiczna. Inwestycja w farmę słoneczną o mocy 1 MW to koszt ok. 2,5 mln zł. Po okresie zwrotu z inwestycji farma może zacząć notować zyski. Przy stawkach aktualnych na rok 2022, można oszacować, że w ciągu 30 lat, zysk sięgnie 6 mln zł, co daje 200 tys. zł rocznie.

Zastanawiasz się nad większą instalacją fotowoltaiczną dla Twojej firmy, czy gospodarstwa rolnego? Sprawdź ofertę dostępną na naszej stronie: Fotowoltaika dla firm oraz Fotowoltaika dla rolnika

Czy inwestycja w farmy fotowoltaiczne jest rentowna?

Produkcja energii elektrycznej może być również dobrym pomysłem na biznes. Stawianie na OZE widać nie tylko na dachach budynków prywatnych i ich posesjach, ale również na większych przestrzeniach, gdzie powstają farmy fotowoltaiczne. Branża fotowoltaiczna w Polsce wciąż się rozrasta, a farmy słoneczne często stają się alternatywą dla wielkich spółek energetycznych, które starają się rozszerzać swoją działalność w branży odnawialnych źródeł energii.

Sprawdź instalacje fotowoltaiczne 10 kw.

*podane ceny aktualne na dzień 21.03.2022 r.

Przeczytaj również

System zarządzania energią – system HEMS i system EMS w branży fotowoltaicznej

System zarządzania energia domową HEMS (z ang. Home Energy Management System) oraz system EMS (z a(...)

Fotowoltaika z magazynem energii – czy magazyn energii do fotowoltaiki to dobry pomysł?

Dzięki wysokim dopłatom do magazynów energii mikroinstalacje wyposażone w nowoczesne magazy(...)

Mój Prąd 6.0 – kiedy wystartuje nowa edycja programu?

Jak wynika z ujawnianych informacji, dopłaty do instalacji fotowoltaicznych będą obowiązywały t(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek