Odnawialne źródła energii w Polsce

Energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł staje się coraz bardziej popularna. Jest to spowodowane zarówno inwestycjami wielu państw w energetykę odnawialną, jak i stopniowo malejącym cenom technologii OZE. Wiele osób wskazuje, że przejście na tego typu źródła energii jest konieczne ze względu na globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska oraz wyczerpywanie się paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny, uran). Ze szkół wiemy, że odnawialne źródła energii w Polsce to między innymi hydroenergia, energia promieniowania słonecznego (fotowoltaika), energia wiatru czy też biomasa. Jak wygląda ich użytkowanie w Polsce? W poniższym artykule przeanalizujemy raporty Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) z roku 2019.

Energia wód płynących

Współcześnie, instalacje wykorzystujące hydroenergię wytwarzają najwięcej energii z instalacji OZE na świecie. Elektrownie wodne wymagają jednak ściśle określonych warunków do wytwarzania energii. Właśnie dlatego umieszcza się je na obszarach bogatych w energię wodną. Co to oznacza? Moc energii wodnej ocenia się na podstawie spadku hydraulicznego (wysokości, z której spływa woda), przepływem (ilością wody, która spływa w określonym czasie) oraz prędkością przepływu. Z tego względu niektóre kraje nie są w stanie wykorzystywać energii wodnej. 

Fotowoltaika Wielkopolska - postaw na inwestycję w fotowoltaikę z Sunergo!

Stan na 2019 rok

Elektrownie wodne w Polsce pod koniec marca 2019 roku wytwarzały łącznie 976,347 MW. Wartość ta jest praktycznie niezmienna od wielu lat, ponieważ nie powstają niemal żadne nowe elektrownie wodne na terenach Polski – największe z nich powstały w czasach PRL.

Największe elektrownie wodne w Polsce to:

  • Elektrownia Wodna we Włocławku – największa elektrownia przepływowa w Polsce, włączona do sieci w 1970 roku, posiada moc 160,2 MW,
  • Elektrownia Wodna Żarnowiec – największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa, uruchomiona w 1983 roku, moc zainstalowana 716 MW,
  • Elektrownia Porąbka-Żar – jedyna w Polsce elektrownia podziemna, uruchomiona pod koniec 1979 roku, posiada moc 500 MW,
  • Elektrownia Żydowo – elektrownia szczytowo-pompowa, uruchomiona w 1971 roku, osiąga moc 167 MW.

Zapoznaj się z artykułem: Jak oszczędzać prąd w domu?

Biomasa

Technologie pozyskiwania energii z biopaliw rozpoczęto rozwijać na początku XX wieku, jednak największe zainteresowanie biomasą przypada na lata 70-te ubiegłego wieku (kryzys energetyczny). Rozwijanie technologii biopaliw miało na celu zmniejszenie wykorzystywania ropy naftowej. Czym jest biopaliwo?

Biopaliwo uzyskiwane jest poprzez przetwarzanie produktów organizmów żywych roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów. Biomasa i biopaliwo to nic innego jak np. drewno, słoma, pellet, ziarno zbóż, etanol (produkt fermentacji alkoholowej węglowodanów), butanol (fermentacja butylowa np. słomy) czy też biodiesel (produkt estryfikacji olejów roślinnych).

Wiele osób uważa, że uzyskiwanie energii z biomasy jest znacznie gorsze niż wykorzystywanie do tego celu paliw kopalnianych. Wskazuje się na degradację środowiska spowodowaną poszerzaniem areału upraw i wysokie zużycie nawozów sztucznych. W Polsce według ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku rolnicy indywidualni mogą produkować biopaliwa w ograniczonej ilości 100 l/ha. Według raportu URE, instalacje wykorzystujące biomasę pod koniec marca 2019 roku posiadały łączną moc 1476,963 MW.

OZE w Polsce

Energia wiatru – odnawialne źródła energii w Polsce

Jak wiadomo, wiatr jest źródłem energii, które nie produkuje żadnych zanieczyszczeń. Rozwój technologii stopniowo obniża ceny prądu uzyskiwanego z energii wiatru, przez co zwiększa się zainteresowanie inwestorów tym sektorem energetyki. Niestety, podobnie jak w przypadku energii wód płynących, obszar na którym można wybudować elektrownie wiatrowe nie jest dowolny.

Polska ze względu na swoje położenie geograficzne oraz z przyczyn związanych z organizacją i finansowaniem elektrowni wiatrowych nie wykorzystuje zbyt mocno energii pozyskiwanej z wiatru. Na terenach Polski powstają najczęściej duże farmy wiatrowe w miejscach, w których przeprowadzone badania potwierdziły rentowność inwestycji. Szczególnie korzystne warunki dla elektrowni wiatrowych panują na terenach najbardziej wysuniętych na północ Polski (wybrzeże od Koszalina po Hel), w środkowej Wielkopolsce oraz Mazowszu. Dobrymi warunkami charakteryzują się również Bieszczady oraz Beskid Śląski. Instalacje w Polsce, wykorzystujące energię wiatru, posiadają łączną moc 5869,508 MW.

Fotowoltaika – odnawialne źródła energii w Polsce

Fotowoltaika w Polsce i na świecie od kilku lat przeżywa niezwykle dynamiczny rozwój. Jest to spowodowane znacznymi dofinansowaniami unijnymi oraz rządowymi, zmniejszaniem się cen instalacji fotowoltaicznych oraz jednoczesnym wzrostem cen energii elektrycznej. W Polsce ciekawym rozwiązaniem jest również odliczenie fotowoltaiki od podatku (tzw. ulga termomodernizacyjna). Energia słoneczna jest największym źródłem energii odnawialnej na świecie, przez co może w przyszłości całkowicie zaspokoić potrzeby ludzkości na prąd. Do powierzchni Ziemi dociera taka ilość mocy, która przekracza zapotrzebowanie ludzi o około 5000 razy! Co zrobić z nadwyżkami energii? W tym aspekcie warto zaznajomić się z tym, jak przebiega rozliczanie fotowoltaiki.

Jak wygląda wydajność fotowoltaiki w Polsce i czy możliwe jest jej maksymalnie efektywne zastosowanie? Odpowiadamy na naszym blogu!

Raport URE vs IEO

Według raportu URE, łączna moc instalacji fotowoltaicznych w 2009 roku w Polsce wynosiła tylko 0,001 MW. W roku  2019 była to już wartość równa 166,289 MW. Widzimy więc, że w ciągu 10 lat fotowoltaika w Polsce rozwinęła się niezwykle dynamicznie. Co ciekawe, raport Instytutu Energetyki Odnawialnej zwraca uwagę na to, że w badaniach URE nie wzięto pod uwagę mikroinstalacji fotowoltaicznych, które aktualnie mogą przekraczać nawet moc 400 MW!

Widzimy więc, że panele fotowoltaiczne w Polsce są najczęściej wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej przez osoby indywidualne (fotowoltaika dla domu). Dodatkowo, należy jeszcze zabrać pod uwagę instalacje off-grid, które nie są przyłączone do sieci i trudno zbadać ich łączną zainstalowaną moc. W Polsce pod koniec 2018 roku zainstalowanych było 55 502 mikroinstalacji OZE, które wytwarzały łącznie ponad 353 MW. Należy podkreślić, że ogromną przewagę mają tutaj mikroinstalacje fotowoltaiczne (350 MW). Pamiętajmy również, że fotowoltaika wciąż będzie się rozwijać ze względu na takie projekty jak Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040), czy też dzięki Krajowemu planowi na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). Jeżeli interesuje Państwa fotowoltaika w Polsce w 2019 roku, polecamy nasz poprzedni artykuł, który w całości poświęciliśmy temu zagadnieniu.

Jak widać odnawialne źródła energii w Polsce są coraz bardziej popularne. Mamy nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Państwu sytuację OZE w Polsce. Zapraszamy do lektury innych naszych artykułów skupionych na fotowoltaice. W jednym z nich opisujemy farmy fotowoltaiczne i ich zastosowanie – coraz ważniejszą część OZE w Polsce.

Przeczytaj również

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Fotowoltaika i pompa ciepła – czy fotowoltaika z pompą ciepła będzie dobrym rozwiązaniem?

Fotowoltaika i pompa ciepła to dwie instalacje, które znacząco się od siebie różnią. Fotowolt(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek