Fotowoltaika w Polsce z roku na roku zyskuje coraz większą popularność, a panele fotowoltaiczne można spotkać na coraz większej ilości dachów polskich domów. Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, fotowoltaika jest najczęściej wykorzystywaną technologią w mikroinstalacjach (o mocy do 50 kW). W poniższym artykule pragniemy przedstawić Państwu sektor fotowoltaiki w Polsce. Na podstawie najnowszego raportu (czerwiec 2019) wykonanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, podsumujemy sytuację fotowoltaiki na polskim rynku i przyjrzymy się prognozom rozwoju tej technologii w Polsce.

Fotowoltaika w Polsce do końca 2018 roku

Oficjalne raporty sporządzone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) wykazują, że łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosi 147 MW. Badania brały jednak pod uwagę wyłącznie duże instalacje, które posiadają koncesję oraz małe instalacje OZE. Należy natomiast zwrócić uwagę przede wszystkim na mikroinstalacje, które wytwarzają znacznie więcej mocy.

Stan realny

Oblicza się, że do końca grudnia 2018 roku, w Polsce istniały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy około 500MW. W skład tych instalacji wchodzą:

  • mikroinstalacje fotowoltaiczne – wytwarzające moc do 50kW. Łącznie wytwarzały aż 350MW;
  • małe instalacje – od 50kW do 500 kW mocy. Na koniec kwietnia 2019 roku  łączna moc tych instalacji w Polsce wynosi 33 MW;
  • instalacje o mocy większej niż 500 kW. Oblicza się, że wytwarzały 75 MW mocy łącznie;
  • instalacje fotowoltaiczne, które wygrały aukcje OZE. Najczęściej są to elektrownie wytwarzające około 1MW. Razem generują mniej więcej 75 MW.

Należy zwrócić uwagę, że przy przygotowaniu raportu nie brano pod uwagę instalacji off-grid (nieprzyłączonych do sieci).

  fotowoltaika w polsce na rok 2019

Fotowoltaika w Unii Europejskiej

W roku 2009 wprowadzono w krajach Unii Europejskiej Dyrektywę OZE, która przyczyniła się do znacznego rozwoju fotowoltaiki. Od tego czasu, łączna moc instalacji fotowoltaicznych wzrosła ponad 10-krotnie. Pod koniec roku 2018 była to moc 116 GW. Szczególnie dynamiczny pod względem zakładania nowych instalacji fotowoltaicznych był właśnie rok 2018. Wybudowano wówczas instalacje o łącznej mocy przekraczającej 9 GW. W rankingu największego wzrostu nowych mocy PV w roku 2018, Polska zajmuje dziewiąte miejsce (roczny przyrost mocy równy 0,235 GW). Przewiduje się, że do końca roku 2019 będziemy zajmować już 4 miejsce – zaraz za Francją.

Wsparcie na rzecz rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, nasz rząd jest zobligowany do zwiększenia udziału energii z OZE na rynku energii elektrycznej do 15% przed końcem 2020 roku. Z tego powodu powstają projekty, które mają m.in. na celu ułatwienie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Warto tutaj wspomnieć o takich projektach jak np. odliczenie fotowoltaiki od podatku.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku – PEP 2040

Zgodnie z tym projektem, do końca 2040 roku instalacje fotowoltaiczne powinny posiadać łączną moc 20 GW. Co ciekawe, projekt PEP 2040 planuje stopniowe rezygnowanie z rozwoju lądowej energetyki wiatrowej na rzecz fotowoltaiki. Łączny udział OZE w końcowym zużyciu energii na rok 2040 powinien wynosić około 21%.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 – KPEiK

Program ten zakłada, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce sięgnie 200 TWh w roku 2030 (obecnie zużywa się niemal 170 TWh). Moc wszystkich instalacji w 2030 roku ma być równa 52 GW, w tym 32 GW przypadać ma energii z odnawialnych źródeł. Fotowoltaika ma natomiast stać się drugą (zaraz po lądowej energetyce wiatrowej) technologią OZE z łączną mocą 8 GW na rok 2030. Warto podkreślić, że do tego czasu stopniowo ma się odchodzić od jednostek wytwórczych, które są obecnie eksploatowane. Dzięki temu fotowoltaika i inne technologie OZE będą cieszyć się jeszcze większym popytem.

mikroinstalacje - fotowoltaika w polsce 2019

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Zgodnie z danymi zebranymi przez URE, w Polsce pod koniec roku 2018 funkcjonowało ponad 55 tysięcy mikroinstalacji OZE, których łączna moc przekroczyła 353 MW. Co ciekawe, instalacje fotowoltaiczne generowały razem około 350 MW. Widzimy więc, że fotowoltaika w mikroinstalacjach OZE posiada miażdżącą przewagę nad innymi technologiami odnawialnych źródeł energii. Podkreślić należy, że około 75% z tej mocy przypada na prosumentów indywidualnych, a tylko mała część przypada przedsiębiorstwom. Fotowoltaika dla domu od roku 2015 charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, który z roku na rok staje się coraz szybszy.

Małe instalacje fotowoltaiczne

Jak już wspomnieliśmy, małe instalacje to takie, które generują moc od 50 kW do 500 kW. Do końca kwietnia 2019, w Polsce funkcjonowało zaledwie 184 instalacji fotowoltaicznych, które produkowały 33 MW. Oblicza się, że średnia moc tych instalacji była równa 182 kW. Należy zauważyć, że w roku 2018 powstało ponad 60 nowych instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc dochodziła niemal do 15 MW.

Fotowoltaika w Polsce – prognozy

Przewiduje się, że zgodnie z planowanym zwiększeniem wykorzystania OZE w Polsce, fotowoltaika będzie się rozwijać niezwykle dynamicznie. Aktualnie oblicza się, że łączna moc instalacji fotowoltaicznych mogła już przekroczyć 700 MW (a więc 200 MW więcej niż jeszcze pół roku temu). Jeżeli zabierzemy pod uwagę wyżej wymienione projekty oraz obecne trendy, można przyjąć, że moc wytwarzana przez instalacje fotowoltaiczne pod koniec 2019 przekroczy 1,5 GW. W ten sposób Polska mogłaby wejść do pierwszej dziesiątki krajów Unii Europejskiej pod względem mocy generowanej przez instalacje pv. Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na rozwój fotowoltaiki jest gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej i taryf (głównie grupy C). Właśnie dlatego zauważyć można szybki przyrost małych instalacji fotowoltaicznych.

Jak więc widzimy, wszystko wskazuje na to, że fotowoltaika w Polsce będzie się coraz szybciej rozwijać. Jest to możliwe dzięki licznym dotacjom i ułatwieniom, które wprowadza się w celu zwiększenia inwestycji w fotowoltaikę zarówno przez przedsiębiorców, jak i indywidualnych odbiorców.


Chcesz posiadać własną instalację fotowoltaiczną? Skontaktuj się z nami!

Przedstawiciel SunErgo skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie i szczegółowo przedstawi nasze usługi. Zajmujemy się projektowaniem, montażem i opieką serwisową. Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, dlatego mamy pewność, że Państwa przyszła instalacja fotowoltaiczna będzie maksymalnie wydajna! Zachęcamy do pozostawienia swoich danych kontaktowych – konsultacja jest bezpłatna!