Ulga termomodernizacyjna, jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Wiele osób uważa, że fotowoltaika nie jest dobrym rozwiązaniem gdy chcemy oszczędzić pieniądze na rachunkach. Często słyszy się, że instalacja fotowoltaiczna nie jest opłacalna ze względu na jej wysoki koszt budowy. To prawda – na zwrot kosztów z instalacji czeka się zazwyczaj około 8 lat, a cena instalacji wynosi często kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Od początku stycznia 2019 roku sytuacja się jednak zmieniła. Wprowadzono w życie tzw. ulgę termomodernizacyjną, dzięki której możliwe jest odliczenie fotowoltaiki od podatku. Na czym polega ulga podatkowa na fotowoltaikę? W tym artykule postaramy się Państwu to wytłumaczyć.

Ulga termomodernizacyjna – treść ustawy

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, niektóre osoby mogą odliczać od podatku koszty, które poniosły ze względu na termomodernizację budynku. Ulga ma na celu wspieranie remontów oraz prac termomodernizacyjnych. Dzięki niej można odliczyć podatek dochodowy z ogólnej wartości inwestycji. W dalszej części artykuły podamy kilka przykładów dla dokładnego wyjaśnienia. Tutaj możecie Państwo przeczytać dokładną treść ustawy.

Fotowoltaika Wielkopolska - postaw na inwestycję w fotowoltaikę z Sunergo!

Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Może być to budynek wolnostojący, wchodzący w skład zabudowy bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Należy zaznaczyć, że osoby, które nie posiadają prawa własności nie mają możliwości odliczenia fotowoltaiki od podatku. Budynek mieszkalny jednorodzinny może być podzielony maksymalnie na dwa lokale mieszkalne lub posiadać jeden lokal mieszkalny oraz jeden użytkowy (z zastrzeżeniem, że lokal użytkowy nie przekracza 30% powierzchni budynku). Jeżeli chcemy odliczyć fotowoltaikę od podatku, a nie możemy zamontować instalacji na dachu, istnieje możliwość założenia paneli na budynku gospodarczym lub garażu, który służy budynkowi mieszkalnemu.

Czym jest termomodernizacja?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom, które:

 • zmieniają całkowicie lub częściowo źródło energii na odnawialne – w naszym przypadku najbardziej interesująca jest tutaj instalacja fotowoltaiczna. Może być to również pompa ciepła i inne tego rodzaju rozwiązania.
 • dokonują zabiegów, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną na ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie wody użytkowej. Są to takie ulepszenia budynku jak wymiana okien, ocieplenie budynku za pomocą izolacji ścian zewnętrznych itp.
 • ulepszają budynek w celu zmniejszenia zużycia strat energii pierwotnej przez lokalne sieci ciepłownicze. Jest to między innymi wymiana kotła. Warunkiem, który pozwala na ulgę termomodernizacyjną w tym przypadku, jest spełnienie wymagań w zakresie oszczędności energii. Tak więc budynek musi być m.in. ocieplony.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę – ile pieniędzy możemy zaoszczędzić?

Zgodnie z treścią ustawy, osoby, które dokonują termomodernizacji budynku mogą liczyć na odliczenie podatku dochodowego z kwoty nie przekraczającej 53 tysiące złotych.

Odliczeniu podlegają podatki dochodowe liniowe (19%), według skali (17,75% lub 32% [od 2020 roku obowiązuje 17% i 32%]) oraz zryczałtowane (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% oraz 20%). Najlepiej posłużyć się w tym miejscu przykładem.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – przykład 1

Załóżmy, że dwóch współwłaścicieli budynku, którzy posiadają po 50% udziałów, dokonują termomodernizacji w formie instalacji fotowoltaicznej. Łączny koszt inwestycji w panele fotowoltaiczne i resztę instalacji wyniósł 50 tysięcy złotych. Oboje z właścicieli ponieśli koszt (udokumentowany fakturami) 25 tysięcy złotych. Każdy z nich może więc odliczyć całość poniesionych wydatków. Jeżeli osoby te rozliczają się poprzez podatek dochodowy według skali i mieszczą się w rocznych dochodach do 85 528 zł, ich ulga wyniesie 4 250 złotych (17% z 25 000).

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – przykład 2

Pan Stanisław rozlicza się według podatku liniowego (19%) i założył w swoim domu instalację fotowoltaiczną, której łączny koszt wyniósł 30 tysięcy złotych. Ulga termomodernizacyjna pozwala na oszczędzenie przez Pana Stanisława kwoty równej 5 700 złotych (19% z 30 000).

Ulga podatkowa na fotowoltaikę
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,81 kWp, Łęczyca

Ulga termomodernizacyjna i fotowoltaika – jak to obliczyć?

Aby obliczyć kwotę, którą możemy odliczyć od fotowoltaiki dzięki uldze termomodernizacyjnej, wystarczy obliczyć podatek z łącznej kwoty, którą wydaliśmy na prace termomodernizacyjne. W wypadku, gdy wydatki na termomodernizację budynku były większe niż 53 tysiące złotych, odliczamy podatek tylko z 53 tysięcy. Jeżeli np. instalacja fotowoltaiczna kosztowała 70 tysięcy złotych, przy podatku według skali z pierwszego progu oszczędzamy 9 010 złotych (17% z 53 000).

Zobacz również artykuł: https://sunergo.pl/blog/fotowoltaika-do-grzania-wody/

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – jakie warunki trzeba spełnić?

Wiemy już ile pieniędzy możemy zaoszczędzić dzięki uldze termomodernizacyjnej. Zastanówmy się teraz, jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z tej ustawy.

Maksymalny czas prac termomodernizacyjnych

Po pierwsze, prace termomodernizacyjne nie mogą trwać dłużej niż trzy lata. Jeżeli prace nie zostaną zakończone przed upływem trzeciego roku podatkowego, podatnik będzie musiał zwrócić całą ulgę, z której dotychczas korzystał. Przy fotowoltaice nie jest to problem, ponieważ montaż instalacji fotowoltaicznej trwa maksymalnie kilka dni.

Audyt energetyczny – czy jest potrzebny?

Rozwiewamy wątpliwości – audyt energetyczny nie jest wymagany przed rozpoczęciem termomodernizacji budynku. W naszej ofercie montażu instalacji fotowoltaicznej, audyt jest jej częścią, dlatego nie muszą Państwo martwić się o wybór odpowiedniego zakresu mocy instalacji. Na naszej stronie internetowej dowiedzą się Państwo co składa się na audyt fotowoltaiczny i dlaczego warto go wykonać.

Nowe budynki – czy jest możliwa ulga termomodernizacyjna?

Niestety, ulga termomodernizacyjna odnosi się wyłącznie do budynków, które zostały już zbudowane (budowa została formalnie zakończona). Tak więc osoby, które są w trakcie budowy swojego domu nie mogą odliczyć podatku od prac termomodernizacyjnych. Pamiętajmy, że zbudowane nie oznacza wyłącznie stare. Właściciele nowych budynków również mogą liczyć na odliczenie fotowoltaiki od podatku, jednak powtórzmy, że budowa musi być formalnie zakończona.

Pozostałe warunki

Uldze termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki, które zostały w jakikolwiek sposób zwrócone podatnikowi. Nie można więc odliczyć fotowoltaiki od podatku, jeżeli została ona sfinansowana ze środków państwowych czy unijnych. Wyjątkiem jest tutaj program “Czyste powietrze”, z którego dotacje nie są liczone jako dochód podatnika. W tym przypadku podatnik liczy wyłącznie te koszty, które poniósł on sam na prace termomodernizacyjne.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy takich wydatków, które w całości obciążają podatnika (np. kredyty i pożyczki).

Odliczenie fotowoltaiki od podatku
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,95 kWp, Wronki

Wydatki, które objęte są ulgą termomodernizacyjną

Odliczyć od podatku możemy wydatki na usługi, urządzenia oraz materiały budowlane. Katalog wydatków, które mogą zostać objęte ulgą termomodernizacyjną został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Przedstawia się on następująco:

Usługi:

 • wymiana stolarki zewnętrznej;
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wykonanie audytu energetycznego budynku, dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi, analizy termograficznej budynku, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania CWU;
 • montaż kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin.

Urządzenia:

 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • panele fotowoltaiczne dla domu wraz z osprzętem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania ekoprojektu;
 • zbiornik na gaz lub na olej.

Materiały budowlane:

 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.
 • wchodzące w skład instalacji grzewczej i systemu ogrzewania elektrycznego lub przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • wykorzystywane do dociepleń przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu;

Jak widzimy, ulga termomodernizacyjna jest świetnym rozwiązaniem dla zmniejszenia wydatków. Odliczenie fotowoltaiki od podatku powoduje, że zwrot z inwestycji możliwy jest znacznie szybciej!

Zobacz również artykuł: Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej – czy jest możliwa?

Przeczytaj również

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Fotowoltaika i pompa ciepła – czy fotowoltaika z pompą ciepła będzie dobrym rozwiązaniem?

Fotowoltaika i pompa ciepła to dwie instalacje, które znacząco się od siebie różnią. Fotowolt(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek