Mój Prąd 5.0 – nowa wersja systemu dopłat do fotowoltaiki 

Ze względu na ciągły rozwój energetyki prosumenckiej i wsparcie sektora OZE, w naszym kraju ruszył nabór do kolejnej edycji programu Mój Prąd. To już piąta odsłona przewidzianego systemu dopłat, którym objęci są posiadacze ekologicznej i energooszczędnej instalacji fotowoltaicznej. Od 22 kwietnia 2023 roku można składać wnioski o przyznanie dotacji w ramach programu Mój Prąd 5.0. Maksymalna kwota, jaką otrzyma prosument, może wynieść nawet 58 tys. złotych. 

Kto skorzysta z nowego systemu dotacyjnego i jakie są jego zasady?  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w poniższym artykule!

Jakie zmiany wprowadza nowa edycja programu Mój Prąd?

Mój Prąd 5.0 zakłada przede wszystkim optymalizację kosztów zużycia energii, a tym samym zwiększenie jej autokonsumpcji. Można więc stwierdzić, że program w zakresie rozwoju OZE podtrzymuje idee wyznaczone podczas trwania poprzednich edycji. Co jednak istotne – pierwsze trzy jego odsłony przewidywały wsparcie finansowe wyłącznie dla posiadaczy własnej mikroelektrowni słonecznej, jednak już po uruchomieniu IV naboru zaszły w tej kwestii istotne zmiany. W ich wyniku dofinansowaniem zostały objęte także magazyny ciepła, energii elektrycznej i systemy zarządzania energią HEMS/EMS. Należy również pamiętać, że Mój Prąd 5.0 dotyczy zakupu i montażu fotowoltaiki o mocy elektrycznej od 2 do 10 kW

Oprócz wymienionych urządzeń, oferujących kompleksowe wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnych i efektywnie energetycznych budynków, program Mój Prąd 5.0 wprowadza dotacje do pomp ciepła i kolektorów słonecznych. To z kolei oznacza, że przewidziane wsparcie finansowe obejmuje od tego roku najszerszy zakres inwestycji. Warto zaznaczyć, że na realizację programu przeznaczono budżet w wysokości 100 mln złotych, a sam nabór potrwa do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków.

Aktualne dofinansowanie do fotowoltaiki - dowiedz się, ile wyniesie!

Komu przysługuje dotacja Mój Prąd 5.0?

Dofinansowaniem przyznanym w ramach programu Mój Prąd 5.0 objęte są osoby fizyczne, które wytwarzają energię słoneczną na własne potrzeby. Co jednak istotne – dopłata przewidziana jest dla prosumentów, rozliczających się wyłącznie w systemie net-billing. Z tego względu wskazuje się, że do grupy beneficjentów należą:

 1. Grantobiorcy, którzy rozliczają się w systemie net-billing, a którzy do tej pory nie skorzystali z dopłaty do systemu PV.
 2. Wnioskodawcy, rozliczający się za pomocą systemu opustów, którzy nie otrzymali dotychczas dopłaty do fotowoltaiki. Warunkiem jest natomiast przejście na system net-billing.
 3. Osoby, które skorzystały z dotacji w poprzednich edycjach programu Mój Prąd – zasada ta dotyczy beneficjentów, których mikroinstalacja została opłacona i przyłączona do 01.02.2020 roku. Istotnym warunkiem jest także konieczność zmiany systemu rozliczeń na net-billing i zgłoszenie do dofinansowania dodatkowych urządzeń spośród tych, które są wymienione w programie Mój Prąd

Mój Prąd 5.0 – zasady otrzymania dotacji

Otrzymanie dotacji w ramach programu Mój Prąd jest możliwe w przypadku instalacji fotowoltaicznych rozpoczętych nie wcześniej niż przed datą początkową kosztów kwalifikowanych, czyli 01.02.2020 roku. Co więcej, o dofinansowanie można wnioskować tylko w sytuacji zakończenia przedsięwzięcia, a więc gdy wszystkie instalacje i urządzenia wskazane w programie zostały zamontowane, przyłączone, opłacone i zgłoszone do właściwych instytucji

Program dofinansowań Mój Prąd 5.0
Mój Prąd 5.0 – zmiany w systemie dopłat i wysokości dofinansowania

Mój Prąd 5.0 – wysokość dofinansowania 

Jak zostało wspomniane na samym początku, maksymalna kwota dofinansowania wyniesie do 58 tys. złotych, przy czym otrzymana dopłata nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Wartość pieniężną, przeznaczoną na częściowe pokrycie zakupu i montażu, podzielono na dwie kategorie. Do pierwszej z nich zaliczają się instalacje fotowoltaiczne, którym przysługuje dotacja o wartości 3 tys., 6 tys. lub 7 tys. złotych (w zależności od tego, czy prosument decyduje się na fotowoltaikę, czy montaż systemu wraz z dodatkowymi urządzeniami). 

Z informacji podanych na stronie https://mojprad.gov.pl/ wynika, że drugą kategorię stanowią dopłaty do urządzeń dodatkowych w wysokościach podanych poniżej:

 • magazyn ciepła –  do 5 tys. złotych,
 • gruntowe pompy ciepła grunt/woda i woda/woda – do 28,5 tys. złotych,
 • pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – do 19,4 tys. złotych,
 • pompy ciepła powietrze/woda – do 12,6 tys. złotych,
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze – do 4,4 tys. złotych,
 • magazyn energii elektrycznej – do 16 tys. złotych,
 • system zarządzanie HEMS/EMS – do 3 tys. złotych,
 • kolektory słoneczne c.w.u – do 3,5 tys. złotych

Jak można więc wywnioskować, najbardziej premiowanym rozwiązaniem jest zakup i montaż instalacji PV wraz z urządzeniami dodatkowymi. Widać też, że w dużej mierze wysokość otrzymanego dofinansowania uzależniona jest od rodzaju wybranej pompy ciepła. Co jeszcze istotne, dofinansowanie do mikroinstalacji (bez urządzeń dodatkowych) o wartości 6 tys. złotych nie może przysługiwać prosumentom korzystającym już wcześniej z dopłaty. Z kolei to właśnie wnioskodawcy, którzy dawniej otrzymali dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, jako jedyni mogą pozyskać środki w wysokości 3 tys. złotych, przeznaczone na zakup i montaż fotowoltaiki wraz z urządzeniem zwiększającym jej autokonsumpcję.

Sprawdź także:  Fotowoltaika i pompa ciepła – czy warto łączyć obie instalacje?

Program Mój Prąd 5.0 – jakie dokumenty będą potrzebne? 

W celu złożenia wniosków, beneficjenci programu Mój Prąd 5.0 są zobowiązani do dostarczenia wskazanej poniżej dokumentacji. Dopiero po spełnieniu określonych wymogów będą mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania. Jakie formalności należy uwzględnić? 

 • Wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzenie przyłączenia do sieci energetycznej, zaświadczenie o korzystaniu z systemu net-billing, a także dokument, potwierdzający datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci,
 • imienne faktury lub paragony, potwierdzające dostawę i montaż instalacji PV, 
 • potwierdzenie dokonania płatności za faktury związane z wykonaniem fotowoltaiki i uwzględniające elementy, które zostały zgłoszone do systemu dotacji, 
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub wniesione przez grantobiorcę oświadczenie o samodzielnym montażu dodatkowych elementów,
 • kartę produktu i/lub etykietę energetyczną w zależności od podanych informacji o urządzeniu.  

Opcjonalnie należy dołączyć również pełnomocnictwo, jednak dotyczy to sytuacji, w których wniosek składany jest w imieniu wnioskodawcy

Dowiedz się również, czym jest prosument lokatorski i w jaki sposób system rozliczeń przekłada się na rozwój zielonej energii w budynkach wielolokalowych.

Przeczytaj również

Sprawność paneli fotowoltaicznych po 10 latach. Jak długo działa fotowoltaika?

Wysoka sprawność paneli fotowoltaicznych określana jest długoterminowo. Jeżeli instalacja fotow(...)

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne – jakie uwarunkowania montażowe mają konstrukcje fotowoltaiczne?

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne to jeden z najważniejszych elementów, jakie posiadają insta(...)

Magazyn energii do fotowoltaiki – czy fotowoltaika z magazynem energii to dobry pomysł?

Dzięki wysokim dopłatom do magazynów energii mikroinstalacje wyposażone w magazyny energii sztur(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 
Instalacje Fotowoltaiczne Poznań – Grupa Ergo