Agroenergia 2020 – fotowoltaika dla rolników!

Agroenergia 2020 to program sprawiający, że fotowoltaika dla rolników staje się jeszcze bardziej opłacalna. Głównym celem projektu jest zwiększenie generowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rolnictwie. Właśnie dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował wsparcie w formie dotacji dla rolników, którzy zdecydują się na własną instalację OZE. Na czym polega program Agroenergia 2020 i jak można stać się beneficjentem tego projektu? Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu – zamieszczamy w nim wszystkie najważniejsze informacje na ten temat. Fotowoltaika dla rolników staje się jeszcze bardziej opłacalna! Zapraszamy do lektury.

Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentami programu Agroenergia 2020 mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych musi wynosić od 1 do 300 hektarów. Te osoby muszą również przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzić gospodarstwo osobiście. Kolejnymi beneficjentami dotacji Agroenergia 2020 mogą stać się osoby prawne. Muszą one przez co najmniej rok prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych. Dodatkowo muszą być właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 do 300 hektarów.

Dofinansowanie do fotowoltaiki - sprawdź system dopłat do instalacji!

Fotowoltaika dla rolników i Agroenergia 2020 – jakie warunki należy spełnić?

Przede wszystkim należy podkreślić, że jeżeli chcemy skorzystać z programu Agroenergia 2020, nie możemy rozpocząć przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku o dotację. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup potrzebnych urządzeń, a także zawarcie umowy na ich montaż. Wszystkie urządzenia, które instalujemy, muszą być nowe i nie starsze niż 24 miesiące przed montażem. Każdy beneficjent musi korzystać z instalacji przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia (czyli od przyłączenia mikroinstalacji do sieci, zawarcia umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym lub od uzyskania protokołu odbioru w przypadku instalacji off-grid, magazynów energii i pompy ciepła). Należy pamiętać, że chcąc skorzystać z programu Agroeneria 2020, nie możemy korzystać z innych programów realizowanych ze środków publicznych – w tym programu Czyste Powietrze 2.0. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że Agroenergia 2020 może być łączona z ulgą termomodernizacyjną (jednak kwota przedstawiona do odliczenia od podatku zostanie zmniejszona o kwotę otrzymanej dotacji).

Co możemy zgłosić do programu?

Jeżeli chcemy skorzystać z programu Agroenergia 2020 i spełniamy przytoczone warunki, możemy otrzymać dofinansowanie na takie przedsięwzięcia jak zakup i montaż:

 • instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 50 kW;
 • instalacji wiatrowej o mocy od 10 do 50 kW;
 • pompy ciepła o mocy od 10 do 50 kW. Przed złożeniem wniosku należy przeprowadzić audyt energetyczny, który będzie rekomendować wnioskowany zakres prac;
 • instalacji hybrydowej – instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła lub instalacja wiatrowa z pompą ciepła. Podobnie jak w wypadku samej pompy ciepła, należy wcześniej przeprowadzić audyt energetyczny.

Wskazane przedsięwzięcia mają służyć wnioskodawcy do zaspokajania własnych potrzeb energetycznych. Należy podkreślić, że jeżeli chcemy wyłącznie zwiększyć moc już istniejącej instalacji, nie możemy skorzystać z programu Agroenergia 2020.

Fotowoltaika dla rolników
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 32 kWp, Włoszakowice

Koszty kwalifikowane do programu Agroenergia 2020

Koszty, które kwalifikują się do programu muszą zostać poniesione od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2025 roku. Wydatki, które możemy zgłosić do programu Agroenergia 2020 to między innymi:

 • zakup, montaż i odbiór wraz z uruchomieniem instalacji – nie kwalifikuje się jednak sprzęt, który nabyliśmy w formie leasingu;
 • audyt energetyczny;
 • projekt budowlany i wykonawczy, raport o oddziaływaniu na środowisko, plany ochrony, studium wykonalności (wydatki te nie mogą być większe niż 10% łącznych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia);
 • koszty związane z nadzorem inwestorskim i autorskim (nie większe niż 3% łącznych kosztów kwalifikowanych);
 • wydatki na roboty budowlane – m.in. koszty remontów, materiałów, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją.

Szczegółowy opis kosztów kwalifikowanych do programu Agroenergia 2020 można pobrać tutaj: http://nfosigw.gov.pl/ (z wyłączeniem kosztów z kategorii: 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.4).

Budżet, okres wdrażania i terminy składania wniosków

Budżet równy jest 200 milionom złotych, w tym dla form bezzwrotnych przewiduje się 170 milionów, natomiast dla zwrotnych form dofinansowania – 30 milionów. Podpisywanie umów będzie trwać do 2023 roku, a środki wydatkowane będą do 2025 roku. Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a rozpoczęcie naboru planowane jest na drugą połowę trzeciego kwartału 2020 roku (prawdopodobnie przełom sierpnia i września). Informacja o naborze zostaną umieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW.

Ile można zyskać?

Dotacja w ramach programu może obejmować do 20% kosztów kwalifikowanych i wynieść może maksymalnie 25 000 złotych. Dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW możemy otrzymać 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 000 złotych. Natomiast dla instalacji od 30 do 50 kW – 13% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25 000 złotych. Jeżeli decydujemy się na instalację hybrydową (np. fotowoltaika i pompa ciepła) moc oblicza się na podstawie obydwu urządzeń i przewiduje się dodatek w wysokości 10 tysięcy złotych. Jak widać, fotowoltaika dla rolnika staje się jeszcze bardziej opłacalna!

Fotowoltaika dla rolników i program Agroenergia 2020 – najważniejsze informacje

Na koniec warto przytoczyć kluczowe wiadomości związane z programem:

 • wniosek o dotację musimy złożyć przed rozpoczęciem przedsięwzięcia;
 • dofinansowanie w formie dotacji wypłacane jest po zakończeniu inwestycji;
 • instalowane urządzenia muszą być nowe i nie mogą być wyprodukowanie później niż 24 miesiące przed montażem;
 • dofinansowanie nie może łączyć się z innymi projektami realizowanymi ze środków publicznych;
 • program łączy się z ulgą termomodernizacyjną.

Jak widzimy, fotowoltaika dla rolników staje się coraz bardziej opłacalna. Program Agroenergia 2020 pozwala na konkretne oszczędności związane z inwestycją w odnawialne źródła energii. W ten sposób instalacje OZE stają się dostępniejsze dla polskich rolników. Szczegółowe informacje na temat programu Agroenergia 2020 znajdują się na oficjalnej stronie NFOŚiGW.

Przeczytaj również

Instalacje off-grid czy on-grid? Którą opcję wybrać?

Systemy on-grid oraz off-grid to dwa podstawowe rodzaje instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika on(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek