Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni: dopłata wyniesie 50% wartości instalacji

Od 1 lutego 2023 roku przewidziane są nowe dopłaty dla mieszkańców bloków. Oznacza to, że spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa mogą stać się prosumentem. Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dofinansowanie fotowoltaiki do 50% dotyczy instalacji fotowoltaicznych montowanych na domach wielorodzinnych zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Z jakimi zmianami wiążę się wprowadzenie programu prosument lokatorski na rynek? W poniższym artykule omówimy kwestię dopłat do instalacji fotowoltaicznej dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Aktualne dopłaty dla budynków wielolokalowych

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój fotowoltaiki prosumenckiej w domach jednorodzinnych – w szczególności w małych miastach i na terenach wiejskich. Aktualnie instalacje fotowoltaiczne w budynkach wielorodzinnych są wspierane dotacją w wysokości do 6 tys. złotych. Zgodnie z obowiązującym od 2019 roku programem Mój Prąd, taka sama kwota obejmuje właścicieli domów prywatnych. Jakimi jeszcze możliwościami dysponuje obecnie fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni?

  • Zasilanie części wspólnej odbywa się przez autokonsumpcję, a więc rozliczenie prosumenckie oraz sprzedaż energii do sieci po cenie średniej hurtowej.
  • Jeśli powierzchnia dachu jest niewielka, instalacja fotowoltaiczna pokrywa częściowo lub w całości koszty energii dla części wspólnej.
  • Nadwyżka zasila rachunek energii, a jej reszta jest odkładana na koncie.
  • Ewentualny nadmiar energii w wysokości 20% niewykorzystanych środków zostaje zwrócona prosumentowi na koniec roku.
Dofinansowanie do fotowoltaiki - zwiększ opłacalności inwestycji!

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – jakich zmian można się spodziewać?

Jak przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, w budynku mieszkalnym wielorodzinny warto wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii. Dlatego w ich rozwoju powinny uczestniczyć miasta. Status prosumenta lokatorskiego sprawi, że właściciele lokali w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, otrzymają dopłatę do 50% kosztów inwestycji. W dodatku zmianie ulegną zasady rozliczania energii. Jakie założenia przewiduje nowy program dofinansowań na energię elektryczną?

  • Zarządzający budynkiem wielolokalowym będzie miał możliwość zainwestować w większą instalację fotowoltaiczną niż jest ona potrzebna dla części wspólnej.
  • Autokonsumpcja będzie dotyczyć wyłącznie części wspólnej. Energia elektryczna wyprodukowana ponad autokonsumpcję będzie rozliczana w całości przez operatora, dystrybutora energii.
  • Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą. Kwoty zostaną ustalone według cen hurtowych i wpłyną na konto właścicieli lokali.
  • Zmniejszą się koszty utrzymania budynku mieszkalnego. Oszczędności z instalacji fotowoltaicznej będzie można przeznaczyć m.in. na remont mieszkania.
  • Prosument musi zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (status prosumenta lokatorskiego). Może udokumentować ten fakt uchwałą o budowie takiej instalacji.
Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni – zmiana zasad od lutego 2023 roku

Fotowoltaika dla wspólnoty mieszkaniowej – kiedy można złożyć wniosek?

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o dopłatę do wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej? Od 1 lutego 2023 roku wnioski o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych będzie przyjmował Bank Gospodarstwa Krajowego. Przewidziana dopłata obejmuje zakup, montaż i budowę nowej instalacji OZE. Dotacja przeznaczona jest również na modernizację instalacji, w wyniku której moc fotowoltaiki wzrośnie min. o 25%. Spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa mogą otrzymać również dofinansowanie do urządzeń wspomagających takich jak: pompy ciepła, czy magazyny energii. Budżet na realizacje programu jest ograniczony – z systemu dopłat skorzysta niespełna 2 tys. podmiotów.

Fotowoltaika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – dlaczego się opłaca?

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali. Powstaje ona z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu mieszkalnego, co skutkuje utworzeniem wspólnej nieruchomości. Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest opłacalna, gdy moc i rozwiązania technologiczne instalacji fotowoltaicznych zostaną prawidłowo dobrane. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie audytu fotowoltaicznego, który dostarczy niezbędnych informacji o sposobie użytkowania energii elektrycznej w budynku. Dzięki inwestycji w fotowoltaikę słoneczne dachy spółdzielni i wspólnot z pewnością wystarczą do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego mieszkańców. Ponadto roczne koszty związane z konsumpcją prądu staną się korzystne. Lokatorzy nie będą płacić za energię w części wspólnej, a w dodatku zmniejszą własny koszt zużycia prądu. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które decydują się zamontować panele fotowoltaiczne, wzrasta także wartość samego budynku. 

Przeczytaj również

Sprawność paneli fotowoltaicznych po 10 latach. Jak długo działa fotowoltaika?

Wysoka sprawność paneli fotowoltaicznych określana jest długoterminowo. Jeżeli instalacja fotow(...)

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne – jakie uwarunkowania montażowe mają konstrukcje fotowoltaiczne?

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne to jeden z najważniejszych elementów, jakie posiadają insta(...)

Magazyn energii do fotowoltaiki – czy fotowoltaika z magazynem energii to dobry pomysł?

Dzięki wysokim dopłatom do magazynów energii mikroinstalacje wyposażone w magazyny energii sztur(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 
Instalacje Fotowoltaiczne Poznań – Grupa Ergo