Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni: dopłata wyniesie 50% wartości instalacji

Od 1 lutego 2023 roku przewidziane są nowe dopłaty dla mieszkańców bloków. Oznacza to, że spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa mogą stać się prosumentem. Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dofinansowanie fotowoltaiki do 50% dotyczy instalacji fotowoltaicznych montowanych na domach wielorodzinnych zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Z jakimi zmianami wiążę się wprowadzenie programu prosument lokatorski na rynek? W poniższym artykule omówimy kwestię dopłat do instalacji fotowoltaicznej dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Aktualne dopłaty dla budynków wielolokalowych

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój fotowoltaiki prosumenckiej w domach jednorodzinnych – w szczególności w małych miastach i na terenach wiejskich. Aktualnie instalacje fotowoltaiczne w budynkach wielorodzinnych są wspierane dotacją w wysokości do 6 tys. złotych. Zgodnie z obowiązującym od 2019 roku programem Mój Prąd, taka sama kwota obejmuje właścicieli domów prywatnych. Jakimi jeszcze możliwościami dysponuje obecnie fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni?

  • Zasilanie części wspólnej odbywa się przez autokonsumpcję, a więc rozliczenie prosumenckie oraz sprzedaż energii do sieci po cenie średniej hurtowej.
  • Jeśli powierzchnia dachu jest niewielka, instalacja fotowoltaiczna pokrywa częściowo lub w całości koszty energii dla części wspólnej.
  • Nadwyżka zasila rachunek energii, a jej reszta jest odkładana na koncie.
  • Ewentualny nadmiar energii w wysokości 20% niewykorzystanych środków zostaje zwrócona prosumentowi na koniec roku.
Dofinansowanie do fotowoltaiki - zwiększ opłacalności inwestycji!

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – jakich zmian można się spodziewać?

Jak przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, w budynku mieszkalnym wielorodzinny warto wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii. Dlatego w ich rozwoju powinny uczestniczyć miasta. Status prosumenta lokatorskiego sprawi, że właściciele lokali w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, otrzymają dopłatę do 50% kosztów inwestycji. W dodatku zmianie ulegną zasady rozliczania energii. Jakie założenia przewiduje nowy program dofinansowań na energię elektryczną?

  • Zarządzający budynkiem wielolokalowym będzie miał możliwość zainwestować w większą instalację fotowoltaiczną niż jest ona potrzebna dla części wspólnej.
  • Autokonsumpcja będzie dotyczyć wyłącznie części wspólnej. Energia elektryczna wyprodukowana ponad autokonsumpcję będzie rozliczana w całości przez operatora, dystrybutora energii.
  • Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą. Kwoty zostaną ustalone według cen hurtowych i wpłyną na konto właścicieli lokali.
  • Zmniejszą się koszty utrzymania budynku mieszkalnego. Oszczędności z instalacji fotowoltaicznej będzie można przeznaczyć m.in. na remont mieszkania.
  • Prosument musi zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (status prosumenta lokatorskiego). Może udokumentować ten fakt uchwałą o budowie takiej instalacji.
Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni – zmiana zasad od lutego 2023 roku

Fotowoltaika dla wspólnoty mieszkaniowej – kiedy można złożyć wniosek?

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o dopłatę do wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej? Od 1 lutego 2023 roku wnioski o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych będzie przyjmował Bank Gospodarstwa Krajowego. Przewidziana dopłata obejmuje zakup, montaż i budowę nowej instalacji OZE. Dotacja przeznaczona jest również na modernizację instalacji, w wyniku której moc fotowoltaiki wzrośnie min. o 25%. Spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa mogą otrzymać również dofinansowanie do urządzeń wspomagających takich jak: pompy ciepła, czy magazyny energii. Budżet na realizacje programu jest ograniczony – z systemu dopłat skorzysta niespełna 2 tys. podmiotów.

Fotowoltaika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – dlaczego się opłaca?

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali. Powstaje ona z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu mieszkalnego, co skutkuje utworzeniem wspólnej nieruchomości. Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest opłacalna, gdy moc i rozwiązania technologiczne instalacji fotowoltaicznych zostaną prawidłowo dobrane. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie audytu fotowoltaicznego, który dostarczy niezbędnych informacji o sposobie użytkowania energii elektrycznej w budynku. Dzięki inwestycji w fotowoltaikę słoneczne dachy spółdzielni i wspólnot z pewnością wystarczą do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego mieszkańców. Ponadto roczne koszty związane z konsumpcją prądu staną się korzystne. Lokatorzy nie będą płacić za energię w części wspólnej, a w dodatku zmniejszą własny koszt zużycia prądu. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które decydują się zamontować panele fotowoltaiczne, wzrasta także wartość samego budynku. 

Przeczytaj również

Instalacje off-grid czy on-grid? Którą opcję wybrać?

Systemy on-grid oraz off-grid to dwa podstawowe rodzaje instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika on(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek