Dzięki nowelizacji ustawy o OZE, przedsiębiorcy (małe i średnie firmy) mogą skorzystać z systemu opustów produkować energię na własne potrzeby. Wynika to z treści Pakietu Prosumenckiego – w ten sposób fotowoltaika dla firm staje się jeszcze bardziej opłacalna. W poniższym artykule zamieszczamy najważniejsze informacje na temat nowelizacji ustawy o OZE. Przedsiębiorcy dowiedzą się z niego, w jaki sposób mogą skorzystać z Pakietu Prosumenckiego i co z tego wynika. Zapraszamy do lektury.

Cel nowelizacji ustawy OZE i pakietu prosumenckiego

Działania związane z Odnawialnymi Źródłami Energii nastawione są na zwiększenie udziału instalacji prosumenckich OZE w energetycznym bilansie Polski. Dzięki temu nasz kraj wywiązuje się z wymagań Unii Europejskiej dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, Polska może znaleźć się na czwartym miejscu w UE w rankingu rocznych przyrostów mocy instalacji fotowoltaicznych (więcej na ten temat – fotowoltaika w Polsce).

Dzięki nowelizacji ustawy OZE, fotowoltaika dla firm staje się równie atrakcyjna jak dla gospodarstw domowych – przedsiębiorcy mogą teraz wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, “magazynować” ją w sieci elektroenergetycznej i następnie odbierać.

firmy prosument - ustawa OZE 2019

Przedsiębiorcy prosumentami – nowa definicja

Nowelizacja ustawy wprowadza nową definicję prosumenta. Termin ten nie dotyczy już wyłącznie osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Pakiet Prosumencki umożliwia teraz przedsiębiorcom korzystanie z fotowoltaiki na takich samych warunkach jak czynią to gospodarstwa domowe

Oznacza to, że firmy mogą korzystać z systemu opustów (net-metering) – nadwyżki wyprodukowanej energii oddaje się do sieci i pobiera w momencie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie generuje odpowiedniej mocy (np. wieczorem lub zimą). Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tych warunków przy mikroinstalacjach (moc do 50 kW). 

Dodatkowo zrezygnowano z wymogu tworzenia projektu dla instalacji fotowoltaicznych mniejszych niż 6,5 kW.

Pamiętać należy, że firmy, które chcą skorzystać z systemu prosumenckiego, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej opartej w przeważającej części na wytwarzaniu energii elektrycznej.

Rozporządzenie dotyczące nowelizacji OZE

Ze względu na ogólnikowy charakter nowelizacji, powstało wiele niewiadomych dotyczących rozliczania przedsiębiorcy jako prosumenta. Z tego powodu ma zostać ogłoszone rozporządzenie, które ma na celu doprecyzowanie Pakietu Prosumenckiego. Dzięki niemu dowiemy się jaka jest szczegółowa procedura przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz poznamy zasady bilansowania i rozliczania z prosumentami. Rozporządzenie ma zostać ogłoszone w najbliższych miesiącach.

pakiet prosumencki dla firm 2019

 

Co zmienia nowelizacja ustawy OZE? Podsumowanie

Co oznacza nowelizacja ustawy OZE dla przedsiębiorców? Podsumowując, przedsiębiorcy mogą:

  • generować energię na własne potrzeby,
  • korzystać z systemu opustów,
  • rozliczać się w dłuższych okresach,
  • lokalizować instalacje na terenach innych niż produkcyjnych.

Jak widzimy, nowy Pakiet Prosumencki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. W ten sposób fotowoltaika staje się jeszcze bardziej opłacalna dla firm, ponieważ koszty generowania energii elektrycznej stają się niższe. Jeżeli interesuje Państwa fotowoltaika dla firm, zapraszamy do kontaktu!