Premia termomodernizacyjna i fotowoltaika – najważniejsze informacje

Premia termomodernizacyjna została zwiększona 12 kwietnia 2020 roku, kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 roku. Jest to dobra wiadomość dla inwestujących w fotowoltaikę, ponieważ dzięki premii termomodernizacyjnej możemy zmniejszyć koszty instalacji i cieszyć się szybszym zwrotem inwestycji. Czym dokładnie jest premia termomodernizacyjna? W jaki sposób możemy o nią wnioskować? Kiedy najlepiej wybrać ten sposób finansowania instalacji fotowoltaicznej i na co zwrócić uwagę? Wszystkiego dowiesz się w poniższym artykule, który w pełni poświęciliśmy zagadnieniu, jakim jest premia termomodernizacyjna. Zapraszamy do lektury!

Czym charakteryzują się prace termomodernizacyjne?

O tym, czym są prace termomodernizacyjne pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule, którego tematem była ulga termomodernizacyjna i fotowoltaika. W tym miejscu wymieńmy jedynie, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne ma na celu zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w celu ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, a także ogrzewania budynków mieszkalnych itd. Termomodernizacja obejmuje również całkowitą lub częściową zmianę źródła energii na instalację OZE. Aby uzyskać premię termomodernizacyjną musimy zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o co najmniej 10% (w przypadku modernizacji wyłącznie systemu grzewczego) lub 25% w pozostałych przypadkach.

Dofinansowanie do fotowoltaiki - sprawdź system dopłat do instalacji!

Premia termomodernizacyjna – jak mocno możemy obniżyć koszty inwestycji?

Jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest połączone z inwestycją w fotowoltaikę, możemy obniżyć całkowite koszty aż o 21%! Pamiętajmy jednak, że premia termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie mikroinstalacji (maksymalna moc 50 kW). W przypadku jednorodzinnego budynku mieszkalnego moc fotowoltaiki nie może być mniejsza niż 1 kW, natomiast w przypadku pozostałych budynków – 6 kW.

Kto może otrzymać premię termomodernizacyjną?

Premię termomodernizacyjną udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie finansowe prac termomodernizacyjnych mogą otrzymać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, lokalnych sieci ciepłowniczych, budynków będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, budynków zbiorowego zamieszkania (internaty, domy opieki społecznej, domy dziecka, domy studenckie, plebanie, domy zakonne, klasztory itp.). Beneficjenci premii termomodernizacyjnej nie są ograniczeni statusem prawnym. Oznacza to, że mogą ją otrzymać osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Z premii wyłączone są jedynie samorządowe zakłady budżetowe i jednostki budżetowe.

Premia termomodernizacyjna – jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać premię termomodernizacyjną należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musimy przeprowadzić audyt energetyczny i dołączyć odpowiednią dokumentację do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Poza tym prace termomodernizacyjne muszą być przynajmniej w połowie finansowane z kredytu udzielanego przez jeden z banków współpracujących z BGK. Jest to między innymi Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., czy też BNP Paribas Bank Polska S.A. Pełną listę banków współpracujących znajdziesz na oficjalnej stronie BGK. Warto podkreślić, że bank udzielający kredytu rozpatruje wniosek zgodnie z własnymi procedurami, a kredyt uruchamiany jest dopiero wtedy, gdy zostanie nam przyznana premia termomodernizacyjna.

Fotowoltaika i premia termomodernizacyjna
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9 kWp, Luboń

Jak przebiega proces przyznawania premii termomodernizacyjnej?

Aby w klarowny sposób przedstawić wnioskowanie o premię termomodernizacyjną, najlepiej po kolei opisać wszystkie etapy.

1. Wykonaj audyt energetyczny

Na samym początku należy wykonać odpowiedni audyt energetyczny.  Opracowane zostaną takie zagadnienia jak: zakres prac, ekonomiczne i techniczne parametry przedsięwzięcia i optymalne rozwiązanie. Audyt energetyczny jest podstawą, która pozwoli Ci na wnioskowanie o premię termomodernizacyjną.

2. Podpisz warunkową umowę kredytu

Jeżeli posiadać dokumentację audytu energetycznego, podpisz warunkową umowę kredytu u jednego z banków współpracujących z BGK. Wniosek o kredyt musi być poszerzony o odpowiedni dla konkretnego banku wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej i oryginał audytu energetycznego. Warto jeszcze raz przypomnieć, że kredyt otrzymamy wyłącznie wtedy, gdy BGK pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek o premię termomodernizacyjną.

3. Bank kredytujący przekazuje Twój wniosek do BGK

Jeżeli bank kredytujący pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o kredyt, przesyła on do BGK niezbędne dokumenty. Jest to audyt energetyczny, wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej i umowa kredytu (oryginał lub kopia).

4. BGK rozpatruje Twój wniosek o premię termomodernizacyjną

Bank Gospodarstwa Krajowego po otrzymaniu całej dokumentacji ma 30 dni roboczych na weryfikację audytu energetycznego i sprawdzenie, czy wszystkie warunki o przyznanie premii zostały spełnione. Następnie BGK wysyła informację do banku kredytującego o decyzji przyznania lub odmowy udzielenia premii termomodernizacyjnej.

5. Wypłata premii termomodernizacyjnej

Premia termomodernizacyjna zostaje przekazana przez BGK w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia wysłanego przez bank kredytujący o zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Musi ono być wykonane zgodnie z przedstawioną wcześniej dokumentacją dołączoną do wniosku i zakończone w terminie określonym w umowie kredytu. Premia termomodernizacyjna przekazywana jest przez BGK do banku kredytującego i uznawana jest za spłatę kredytu inwestora.

Kiedy warto wnioskować o przyznanie premii termomodernizacyjnej?

Ze względu na fakt, iż premii termomodernizacyjnej nie można łączyć z programem Mój Prąd, należy sprawdzić, co będzie bardziej opłacalne w danym przypadku. Przypomnijmy, że program Mój Prąd pozwala na otrzymanie dofinansowania instalacji fotowoltaicznej w wysokości 5000 złotych. Dopłatę przyznaje się jest wyłącznie osobom fizycznym i obejmuje mikroinstalacje o mocy od 2 do 10 kW. Jeżeli myślimy o wybudowaniu wyłącznie takiej instalacji, prawdopodobnie to właśnie Mój Prąd w połączeniu z ulgą termomodernizacyjną będzie lepszym rozwiązaniem. Jeżeli jednak planujemy większe i droższe przedsięwzięcie, możemy skorzystać z premii termomodernizacyjnej. Oczywiście tylko wtedy, gdy finansujemy prace z kredytu przyznanego przez jeden z banków współpracujących z BGK.

Premia termomodernizacyjna – najważniejsze informacje

Jako podsumowanie przywołajmy najważniejsze informacje dotyczące premii termomodernizacyjnej:

  • można ją otrzymać wyłącznie wtedy, gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne finansujemy kredytem udzielonym przez bank współpracujący,
  • kredyt musi pokrywać przynajmniej 50% kosztów przedsięwzięcia,
  • premia termomodernizacyjna może obniżyć koszty aż o 21%,
  • musimy wykonać audyt energetycznym, na którym wykażemy, że przedsięwzięcie odpowiednio obniży zapotrzebowanie energetyczne,
  • premia termomodernizacyjna jest spłatą części kredytu.

Mamy nadzieję, że wiesz już na czym polega premia termomodernizacyjna i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać to wsparcie. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie BGK, a wnioski o premię termomodernizacyjną znajdziesz w konkretnym banku współpracującym.

Przeczytaj również

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Fotowoltaika i pompa ciepła – czy fotowoltaika z pompą ciepła będzie dobrym rozwiązaniem?

Fotowoltaika i pompa ciepła to dwie instalacje, które znacząco się od siebie różnią. Fotowolt(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek