Program Mój Prąd ogłoszony 23 lipca 2019 roku zyskuje na popularności. Projekt został stworzony przez Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Środowiska. Program ma na celu zwiększenie ilości produkowanej energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę z programu “Mój Prąd”? Wszystko tłumaczymy w poniższym artykule.

Program “Mój Prąd” – dla kogo?

Budżet programu “Mój Prąd” wynosi 1 miliard złotych. Dzięki projektowi możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 5000 złotych na panele fotowoltaiczne i całą instalację o mocy 2-10 kW. Widzimy więc, że program jest nastawiony wyłącznie na gospodarstwa domowe. Patrząc na budżet możemy obliczyć, że z programu może skorzystać łącznie niemal 200 tysięcy prosumentów. Należy pamiętać, że dofinansowanie może zostać przyznane wyłącznie osobom fizycznym, które są stroną umowy przyłączeniowej.

Kwalifikacja kosztów

Aby otrzymać dotację z programu “Mój Prąd”, bardzo ważna jest data poniesienia kosztów instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie te wydatki, które zostały opłacone od dnia ogłoszenia programu – 23.07.2019 roku. Widzimy więc, że programem objęte zostaną wyłącznie nowe instalacje (data opłacenia faktury nie może być wcześniejsza niż 23 lipca 2019 roku).

Projekt instalacji fotowoltaicznej musi być zakończony!

O dofinansowanie z programu “Mój Prąd” mogą ubiegać się osoby, które zakończyły projekt instalacji. To oznacza, że zakup instalacji, jej montaż, podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii oraz przyłączenie do sieci (instalacja licznika dwukierunkowego) musi zostać zakończone przed złożeniem wniosku. Jest to oczywiście równoznaczne z zakończeniem inwestycji. Musimy więc na początku wyłożyć pieniądze na instalację fotowoltaiczną, a dopiero potem możemy starać się o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”. Pamiętajmy jednak, że koszty nie mogą być poniesione przed 23 lipca 2019 roku, natomiast instalacja musi zostać przyłączona przez OSD dopiero po ogłoszeniu naboru – przełom sierpnia i września.

sunergo dofinansowania do fotowoltaiki projekt mój prąd

Dofinansowanie “Mój Prąd” – ile pieniędzy można uzyskać?

Jak już wspomnieliśmy, dofinansowanie z programu “Mój Prąd” wynosi do 5000 złotych i/lub obejmuje do 50% kosztów instalacji. Na łączny koszt instalacji składa się zarówno zakup komponentów, jak ich montaż. Koszt instalacji fotowoltaicznej przekracza zazwyczaj 10 000 złotych, tak więc większość beneficjentów otrzyma maksymalną kwotę 5000 złotych. Program “Mój Prąd” to dofinansowanie bezzwrotne i ma na celu ułatwienie realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej odnośnie klimatu i korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Od kiedy rusza program “Mój Prąd”?

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 30 sierpnia 2019 roku i trwał do 20 grudnia. Nabór drugi rozpoczęto 1 stycznia 2020 roku i trwa on do 18 grudnia 2020 roku. Przeprowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Na stronie http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/ znajduje się potrzebna dokumentacja, którą każdy może pobrać i wydrukować.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”?

Wnioski można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – dostarcza się je do siedziby NFOŚiGW osobiście, lub za pomocą poczty czy kuriera. Co ważne, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składanych wniosków. Oznacza to, że im szybciej złożymy dokumenty, tym większą mamy pewność, że staniemy się beneficjentami programu “Mój Prąd”.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z programu “Mój Prąd” należy dostarczyć do siedziby NFOŚiGW odpowiednie dokumenty. Można tego dokonać w formie elektronicznej – w tym wypadku potrzebne będą skany wszystkich dokumentów. Zachęcamy do zapoznania się z naszym nowszym artykułem, gdzie zamieszczamy wszystkie informacje związane z tym zagadnieniem – Mój Prąd pytania i odpowiedzi.

 • wniosek – dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • faktura potwierdzająca zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • dowód zapłaty faktury;
 • dokument, który potwierdza instalację licznika dwukierunkowego oraz zawiera dane identyfikacyjne konkretnej umowy kompleksowej.

Pieniądze otrzymamy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Dotacje do fotowoltaiki program mój prąd sunergo

Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać dofinansowanie z programu “Mój Prąd” należy spełnić jeszcze kilka warunków. Po pierwsze, dotacja dotyczy wyłącznie nowych urządzeń fotowoltaicznych – zainstalowane mogą być komponenty, które nie są starsze niż 24 miesiące. Po drugie, program “Mój Prąd” obejmuje nowe instalacje fotowoltaiczne – nie uzyskamy dofinansowania na rozbudowę działającej instalacji. Dodatkowo, jak możemy przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Energii: 

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;

Każdy beneficjent musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie kontroli instalacji fotowoltaicznej w okresie 3 lat od dnia wypłaty dotacji oraz zgodzić się na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych – imię, nazwisko, miejscowość i moc instalacji.

Ile będzie działać program “Mój Prąd” i do kiedy składać wnioski?

Program “Mój Prąd” przewidziany jest na lata 2019-2024, jednak może zakończyć się wcześniej – wraz z wyczerpaniem budżetu 1 miliarda złotych. Szacuje się, że pieniądze przeznaczone na projekt mogą wyczerpać się po około roku. Jeszcze raz przypomnijmy, że wniosek najlepiej złożyć jak najwcześniej, aby mieć pewność otrzymania dofinansowania. Co ciekawe, Ministerstwo Środowiska nie wyklucza, że budżet zostanie zwiększony, a program “Mój Prąd” zostanie przedłużony. Będzie to zależne od popularności projektu. Nie jest to jednak pewne w stu procentach.

fotowoltaika 2019 dofinansowania z programu Mój prąd

Korzyści płynące z programu “Mój Prąd”

Oblicza się, że dzięki projektowi “Mój Prąd” okres zwrotu inwestycji może się skrócić o rok. Widzimy więc, że warto złożyć wniosek o dofinansowanie, ponieważ możemy dodatkowo oszczędzić na fotowoltaice nawet 5000 złotych. W połączeniu z ulgą termomodernizacyjną możemy oszczędzić jeszcze więcej. Sprawdź, czy możesz starać się o odliczenie fotowoltaiki od podatku. Wszystko zależy jednak od konkretnej instalacji fotowoltaicznej. Właśnie dlatego, decydując się na fotowoltaikę, najlepiej wykonać audyt fotowoltaiczny, dzięki któremu dowiesz się, czy instalacja pv w Twoim przypadku jest opłacalna. Jako Sunergo wykonujemy audyt wliczony w cenę oferty. O naszej propozycji dowiesz się więcej w zakładce “Fotowoltaika dla domu”.

Program “Mój Prąd” – podsumowanie

Na koniec warto przytoczyć najważniejsze informacje.

 1. Beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Moc instalacji od 2 do 10 kW.
 3. Maksymalna kwota dotacji – 5000 złotych lub 50% kosztów instalacji.
 4. Koszty poniesione po 23 lipca 2019 roku.
 5. Instalacja musi być nowa.
 6. Wnioski można składać od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku (drugi nabór)
 7. Wniosek może być złożony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Budżet programu wynosi 1 miliard złotych – blisko 200 tysięcy beneficjentów.


Chcesz posiadać własną instalację fotowoltaiczną? Skontaktuj się z nami!

Przedstawiciel SunErgo skontaktuje się z Państwem w najbliższym czasie i szczegółowo przedstawi nasze usługi. Zajmujemy się projektowaniem, montażem i opieką serwisową. Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, dlatego mamy pewność, że Państwa przyszła instalacja fotowoltaiczna będzie maksymalnie wydajna! Zachęcamy do pozostawienia swoich danych kontaktowych – konsultacja jest bezpłatna!