Program Mój Prąd 4.0 – kolejny nabór już otwarty

Program Mój Prąd 4.0 prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jest już dostępny. Od 15 kwietnia 2022 r. nowi właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych mogą ubiegać się o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. Program Mój Prąd od lat wspiera polskich prosumentów, którzy korzystają z możliwości produkcji energii elektrycznej. Jego czwarta edycja zbiega się w czasie ze zmianami w prawie jakie zdeterminował nowo wprowadzony system net-billing. Według nowego systemu nowi prosumenci rozliczają się z nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie kosztowym. Wcześniej nadwyżki energii wprowadzane były do sieci bez operacji kupna-sprzedaży. System net-metering wciąż funkcjonuje dla dotychczasowych prosumentów, którzy swoją instalację podłączyli do sieci przed 1 kwietnia 2022 r.

Co warto podkreślić, IV nabór wniosków skierowany jest wyłącznie dla prosumentów rozliczających się według nowego systemu „net-billing”. Jak w obliczu zmian w prawie będzie funkcjonował program Mój Prąd 4.0? W tym wpisie dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o czwartej edycji programu Mój Prąd. Zapraszamy do zapoznania się z całością materiału!

Program Mój Prąd 4.0 – kto skorzysta?

Wnioski do programu Mój Prąd 4.0 można składać od połowy kwietnia. Jak wspomniano wyżej, program skierowany jest wyłącznie do prosumentów rozliczających się w systemie net-billing. Z tego powodu, dofinansowanie można uzyskać również na inwestycje związane z magazynowaniem energii słonecznej. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno prosumenci, u których podłączenie instalacji nastąpiło po 31 marca 2022 r., jak i ci, którzy zdecydowali się zmienić system rozliczania nadwyżek energii na własną rękę, jednocześnie rezygnując z systemu opustów, który znany jest również jako net-metering.

Tak, jak w poprzednich edycjach programu, skorzystać z niego mogą jedynie osoby fizyczne, którzy są stroną umowy regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli posiadają przyłączenie mikroinstalacji.

Zobacz również: Fotowoltaika a burza – czy jest realnym zagrożeniem dla naszej instalacji?

Mój Prąd 4.0 - nowy nabór wniosków na dofinansowania do fotowoltaiki
Mój Prąd 4.0 – co zmienia się w systemie dofinansowań?

Mój Prąd 4.0 – zasady i cele programu

Kolejny nabór wniosków do programu Mój Prąd wiąże się z nowymi celami, jakie postawiono przed programem. Obecnie celem jest nie tylko zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale również zwiększenie ilości magazynów energii elektrycznej, a co za tym idzie wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej. Celem programu Mój Prąd 4.0 jest również zwiększenie efektywności zarządzania energią w Polsce. W tym przypadku chodzi o system zarządzania energią HEMS – EMS. System HEMS (z ang. Home Energy Management System) odpowiada za zarządzanie energią w budynku. Jego celem jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej w cieplnej w budynku. Z kolei system EMS (z ang. energy management system) odpowiada za zarządzanie energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej.

Jak widać, nowe cele programu są ukierunkowane nie tylko na produkcję energii. Istotne staje się również zarządzanie ją w obrębie jednego gospodarstwa, a także jej otwarcie się na magazyny energii elektrycznej. Nowy system rozliczeń – net-billing – wiele zmienił w kontekście działania systemu zarządzania energią w skali makro. Jednak dzięki temu zmieniła się również skala działania programu Mój Prąd.

Program Mój Prąd 4.0 – ile można otrzymać?

Podstawowym założeniem dofinansowań jest to, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli wszystkich kosztów poniesionych podczas realizacji przedsięwzięcia. Z racji tego, że program Mój Prąd 4.0 dotyczy również urządzeń magazynujących energię oraz zarządzania energią, system dofinansowań został odpowiednio podzielony.

Czynnikiem warunkującym wysokość dotacji z programu Mój Prąd jest również data podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. Nieco wyższe dofinansowania otrzymają Ci, których instalacja fotowoltaiczna została podłączona do sieci po 1 kwietnia 2022 r. Dla tych prosumentów od początku obowiązującym systemem był net-billing. Niższe dofinansowania otrzymają te osoby, których instalacja fotowoltaiczna była podłączona do sieci przed 1 kwietnia 2022 r., a jednocześnie zobowiązały się do przejścia na system net-billing oraz nie skorzystały wcześniej z żadnych dofinansowań do fotowoltaiki.

Mój Prąd 4.0 - magazyny ciepła i energii elektrycznej z dofinansowaniem
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,92 kWp – Stefanowo

Kwoty dofinansowań dla nowych prosumentów

 1. Jeżeli dofinansowanie ma dotyczyć tylko mikroinstalacji fotowoltaicznej bez instalacji dodatkowych komponentów, dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 4 tys. zł.
 2. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna będzie współgrała z magazynem energii elektrycznej lub systemem zarządzania energią HEMS/EMS, wtedy dofinansowanie na samą instalację wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł

Dofinansowanie do dodatkowych systemów (magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła, system zarządzania energią HEMS/EMS):

 1. Magazyn ciepła – magazynami ciepła mogą być zasobniki ciepłej wody użytkowej zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki z grzałkami elektrycznymi, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła zasilane grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz zasobnikiem c.w.u., pompa ciepła typu powietrze-woda służąca do ogrzewania wody użytkowej z zasobnikiem lub pompa ciepła z zasobnikiem zintegrowanym) – na wszystkie te urządzenia można otrzymać dofinansowanie w wysokości nie większej niż 5 tys. zł.
 2. Magazyn energii elektrycznej – dofinansowania obejmują również akumulatory. Akumulator musi jedynie posiadać minimalną pojemność 2 kWh, a cena za 1 kWh nie powinna przekroczyć 4 tys. zł. Przy spełnieniu tych warunków można liczyć na dofinansowanie do 7,5 tys. zł.
 3. Dofinansowania do systemów zarządzania energią HEMS/EMS – na wdrożenie systemu zarządzania energią w swoim budynku można otrzymać nie więcej niż 3 tys. zł.

Łączna kwota dofinansowania związana z inwestycją w fotowoltaikę dla nowych prosumentów wynosi 20,5 tys. zł.

Kwoty dofinansowań dla prosumentów zmieniających system opustów

W przypadku prosumentów, którzy posiadali instalację podłączoną do sieci przez 1 kwietnia 2022 roku zmienia się kilka aspektów dofinansowania z programu Mój Prąd. Po spełnieniu wszystkich warunków otrzymania dofinansowania dla osób zmieniających system opustów na net-billing, prosument może również liczyć na zwrot 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 17,5 tys. zł, ale więc 3 tys. zł mniej.

Poza tym, zmienia się kwota dofinansowania na instalację fotowoltaiczną bez dodatkowych systemów, która wynosi nie więcej niż 2 tys. zł. W przypadku, gdy prosument chciałby dołączyć do instalacji magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej lub systemy zarządzania energią, kwota dofinansowania dla samej fotowoltaiki nie zwiększa się. Pozostałe kwoty związane z dofinansowaniami na dodatkowe systemu do fotowoltaiki pozostają w tej samej wysokości.

Mój Prąd 4.0 – zasady składania wniosku krok po kroku

Jak podaje oficjalna strona programu Mój Prąd, wypłaconych zostało już łącznie ponad 300 tys. dofinansowań do instalacji PV. Jak należy się o nie ubiegać? Pierwszym krokiem jest wejście na stronę oficjalną stronę programu, na której należy wybrać sekcję „Złóż wniosek online”. Przycisk przeniesie nas na stronę https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek. Tam mamy dostęp do wszystkich dokumentów, które należy przygotować, by móc zacząć działać. Wymienione dokumenty to:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej
 • faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz elementów dodatkowych
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania
 • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej stwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy o samodzielnym przeprowadzeniu prac
 • Ew.: dokument potwierdzający zgłoszenie od operatora sieci dystrybucyjnej montażu lub uruchomienia magazynów energii elektrycznej
 • Ew. pełnomocnictwo

Po przygotowaniu elektronicznych wersji dokumentów należy zarejestrować się na stronie Generatora Wniosków o Dofinansowanie (https://gwd.nfosigw.gov.pl/). Tutaj konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. Po zarejestrowaniu wniosku wraz z załączeniem wszystkich niezbędnych dokumentów możemy ostatecznie zarejestrować wniosek.

Program Mój Prąd 4.0 to kolejna szansa dla osób, które chcą założyć fotowoltaikę w swoim budynku. W systemie opustów program funkcjonował nieco inaczej – nie były finansowanie magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią. Teraz pojawia się taka możliwość. Mikroinstalacje fotowoltaiczne wciąż będą powstawać, a nowa pula dostępna w ramach programu Mój Prąd znacznie usprawni ten proceder. Powodem, dla którego fotowoltaika zyskuje na wartości są również podwyżki cen prądu – na naszym blogu sprawdzisz, co jest powodem podwyżek, a także jak będą kształtowały się ceny w nadchodzących miesiącach.

Zobacz dlaczego warto skorzystać z energii ze słońca – na naszym blogu opisujemy główne wady i zalety fotowoltaiki.

Przeczytaj również

Sprawność paneli fotowoltaicznych po 10 latach. Jak długo działa fotowoltaika?

Wysoka sprawność paneli fotowoltaicznych określana jest długoterminowo. Jeżeli instalacja fotow(...)

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne – jakie uwarunkowania montażowe mają konstrukcje fotowoltaiczne?

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne to jeden z najważniejszych elementów, jakie posiadają insta(...)

Magazyn energii do fotowoltaiki – czy fotowoltaika z magazynem energii to dobry pomysł?

Dzięki wysokim dopłatom do magazynów energii mikroinstalacje wyposażone w magazyny energii sztur(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 
Instalacje Fotowoltaiczne Poznań – Grupa Ergo