Program Mój Prąd 4.0 – kolejny nabór już otwarty

Program Mój Prąd 4.0 prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jest już dostępny. Od 15 kwietnia 2022 r. nowi właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych mogą ubiegać się o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. Program Mój Prąd od lat wspiera polskich prosumentów, którzy korzystają z możliwości produkcji energii elektrycznej. Jego czwarta edycja zbiega się w czasie ze zmianami w prawie jakie zdeterminował nowo wprowadzony system net-billing. Według nowego systemu nowi prosumenci rozliczają się z nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie kosztowym. Wcześniej nadwyżki energii wprowadzane były do sieci bez operacji kupna-sprzedaży. System net-metering wciąż funkcjonuje dla dotychczasowych prosumentów, którzy swoją instalację podłączyli do sieci przed 1 kwietnia 2022 r.

Co warto podkreślić, IV nabór wniosków skierowany jest wyłącznie dla prosumentów rozliczających się według nowego systemu „net-billing”. Jak w obliczu zmian w prawie będzie funkcjonował program Mój Prąd 4.0? W tym wpisie dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o czwartej edycji programu Mój Prąd. Zapraszamy do zapoznania się z całością materiału!

Program Mój Prąd 4.0 – kto skorzysta?

Wnioski do programu Mój Prąd 4.0 można składać od połowy kwietnia. Jak wspomniano wyżej, program skierowany jest wyłącznie do prosumentów rozliczających się w systemie net-billing. Z tego powodu, dofinansowanie można uzyskać również na inwestycje związane z magazynowaniem energii słonecznej. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno prosumenci, u których podłączenie instalacji nastąpiło po 31 marca 2022 r., jak i ci, którzy zdecydowali się zmienić system rozliczania nadwyżek energii na własną rękę, jednocześnie rezygnując z systemu opustów, który znany jest również jako net-metering.

Tak, jak w poprzednich edycjach programu, skorzystać z niego mogą jedynie osoby fizyczne, którzy są stroną umowy regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli posiadają przyłączenie mikroinstalacji.

Zobacz również: Fotowoltaika a burza – czy jest realnym zagrożeniem dla naszej instalacji?

Mój Prąd 4.0 - nowy nabór wniosków na dofinansowania do fotowoltaiki
Mój Prąd 4.0 – co zmienia się w systemie dofinansowań?

Mój Prąd 4.0 – zasady i cele programu

Kolejny nabór wniosków do programu Mój Prąd wiąże się z nowymi celami, jakie postawiono przed programem. Obecnie celem jest nie tylko zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale również zwiększenie ilości magazynów energii elektrycznej, a co za tym idzie wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej. Celem programu Mój Prąd 4.0 jest również zwiększenie efektywności zarządzania energią w Polsce. W tym przypadku chodzi o system zarządzania energią HEMS – EMS. System HEMS (z ang. Home Energy Management System) odpowiada za zarządzanie energią w budynku. Jego celem jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej w cieplnej w budynku. Z kolei system EMS (z ang. energy management system) odpowiada za zarządzanie energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej.

Jak widać, nowe cele programu są ukierunkowane nie tylko na produkcję energii. Istotne staje się również zarządzanie ją w obrębie jednego gospodarstwa, a także jej otwarcie się na magazyny energii elektrycznej. Nowy system rozliczeń – net-billing – wiele zmienił w kontekście działania systemu zarządzania energią w skali makro. Jednak dzięki temu zmieniła się również skala działania programu Mój Prąd.

Program Mój Prąd 4.0 – ile można otrzymać?

Podstawowym założeniem dofinansowań jest to, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli wszystkich kosztów poniesionych podczas realizacji przedsięwzięcia. Z racji tego, że program Mój Prąd 4.0 dotyczy również urządzeń magazynujących energię oraz zarządzania energią, system dofinansowań został odpowiednio podzielony.

Czynnikiem warunkującym wysokość dotacji z programu Mój Prąd jest również data podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. Nieco wyższe dofinansowania otrzymają Ci, których instalacja fotowoltaiczna została podłączona do sieci po 1 kwietnia 2022 r. Dla tych prosumentów od początku obowiązującym systemem był net-billing. Niższe dofinansowania otrzymają te osoby, których instalacja fotowoltaiczna była podłączona do sieci przed 1 kwietnia 2022 r., a jednocześnie zobowiązały się do przejścia na system net-billing oraz nie skorzystały wcześniej z żadnych dofinansowań do fotowoltaiki.

Mój Prąd 4.0 - magazyny ciepła i energii elektrycznej z dofinansowaniem
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,92 kWp – Stefanowo

Kwoty dofinansowań dla nowych prosumentów

 1. Jeżeli dofinansowanie ma dotyczyć tylko mikroinstalacji fotowoltaicznej bez instalacji dodatkowych komponentów, dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 4 tys. zł.
 2. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna będzie współgrała z magazynem energii elektrycznej lub systemem zarządzania energią HEMS/EMS, wtedy dofinansowanie na samą instalację wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł

Dofinansowanie do dodatkowych systemów (magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła, system zarządzania energią HEMS/EMS):

 1. Magazyn ciepła – magazynami ciepła mogą być zasobniki ciepłej wody użytkowej zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki z grzałkami elektrycznymi, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła zasilane grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz zasobnikiem c.w.u., pompa ciepła typu powietrze-woda służąca do ogrzewania wody użytkowej z zasobnikiem lub pompa ciepła z zasobnikiem zintegrowanym) – na wszystkie te urządzenia można otrzymać dofinansowanie w wysokości nie większej niż 5 tys. zł.
 2. Magazyn energii elektrycznej – dofinansowania obejmują również akumulatory. Akumulator musi jedynie posiadać minimalną pojemność 2 kWh, a cena za 1 kWh nie powinna przekroczyć 4 tys. zł. Przy spełnieniu tych warunków można liczyć na dofinansowanie do 7,5 tys. zł.
 3. Dofinansowania do systemów zarządzania energią HEMS/EMS – na wdrożenie systemu zarządzania energią w swoim budynku można otrzymać nie więcej niż 3 tys. zł.

Łączna kwota dofinansowania związana z inwestycją w fotowoltaikę dla nowych prosumentów wynosi 20,5 tys. zł.

Kwoty dofinansowań dla prosumentów zmieniających system opustów

W przypadku prosumentów, którzy posiadali instalację podłączoną do sieci przez 1 kwietnia 2022 roku zmienia się kilka aspektów dofinansowania z programu Mój Prąd. Po spełnieniu wszystkich warunków otrzymania dofinansowania dla osób zmieniających system opustów na net-billing, prosument może również liczyć na zwrot 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 17,5 tys. zł, ale więc 3 tys. zł mniej.

Poza tym, zmienia się kwota dofinansowania na instalację fotowoltaiczną bez dodatkowych systemów, która wynosi nie więcej niż 2 tys. zł. W przypadku, gdy prosument chciałby dołączyć do instalacji magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej lub systemy zarządzania energią, kwota dofinansowania dla samej fotowoltaiki nie zwiększa się. Pozostałe kwoty związane z dofinansowaniami na dodatkowe systemu do fotowoltaiki pozostają w tej samej wysokości.

Mój Prąd 4.0 – zasady składania wniosku krok po kroku

Jak podaje oficjalna strona programu Mój Prąd, wypłaconych zostało już łącznie ponad 300 tys. dofinansowań do instalacji PV. Jak należy się o nie ubiegać? Pierwszym krokiem jest wejście na stronę oficjalną stronę programu, na której należy wybrać sekcję „Złóż wniosek online”. Tam mamy dostęp do wszystkich dokumentów, które należy przygotować, by móc zacząć działać. Wymienione dokumenty to:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej
 • faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz elementów dodatkowych
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania
 • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej stwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy o samodzielnym przeprowadzeniu prac
 • Ew.: dokument potwierdzający zgłoszenie od operatora sieci dystrybucyjnej montażu lub uruchomienia magazynów energii elektrycznej
 • Ew. pełnomocnictwo

Po przygotowaniu elektronicznych wersji dokumentów należy zarejestrować się na stronie Generatora Wniosków o Dofinansowanie (https://gwd.nfosigw.gov.pl/). Tutaj konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. Po zarejestrowaniu wniosku wraz z załączeniem wszystkich niezbędnych dokumentów możemy ostatecznie zarejestrować wniosek.

Program Mój Prąd 4.0 to kolejna szansa dla osób, które chcą założyć fotowoltaikę w swoim budynku. W systemie opustów program funkcjonował nieco inaczej – nie były finansowanie magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią. Teraz pojawia się taka możliwość. Mikroinstalacje fotowoltaiczne wciąż będą powstawać, a nowa pula dostępna w ramach programu Mój Prąd znacznie usprawni ten proceder. Powodem, dla którego fotowoltaika zyskuje na wartości są również podwyżki cen prądu – na naszym blogu sprawdzisz, co jest powodem podwyżek, a także jak będą kształtowały się ceny w nadchodzących miesiącach.

Zobacz dlaczego warto skorzystać z energii ze słońca – na naszym blogu opisujemy główne wady i zalety fotowoltaiki.

Przeczytaj również

Instalacje off-grid czy on-grid? Którą opcję wybrać?

Systemy on-grid oraz off-grid to dwa podstawowe rodzaje instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika on(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek