Fotowoltaika a burza – czy jest zagrożeniem dla naszej instalacji?

Każda instalacja fotowoltaiczna narażona jest na szereg czynników zewnętrznych, które mogą negatywnie wpływać na kondycję paneli fotowoltaicznych w perspektywie długoterminowej. Większość burz, które przechodzą nad Polską głównie w okresie letnim, nie jest groźna dla naszego gospodarstwa i całej infrastruktury towarzyszącej, którą są również panele fotowoltaiczne. Mimo tego, przez Polskę przechodzą również burze, którym towarzyszą liczne wyładowania atmosferyczne, porywisty wiatr i intensywne opady deszczu. „Fotowoltaika a burza” to temat, który z pewnością nurtuje wielu zainteresowanych inwestorów, jak i posiadaczy przydomowej instalacji fotowoltaicznej.

Jakie zagrożenia może nieść burza z piorunami dla naszej instalacji? Czy możemy ochronić naszą instalację przed negatywnymi skutkami burz? Wszystko opisujemy w poniższym artykule.

Panele fotowoltaiczne a burza z piorunami – zagrożenia

Panele fotowoltaiczne najczęściej montuje się na dachach budynków. W tym przypadku panele fotowoltaiczne stają się jednym z najwyżej położonych elementów w budynku. Czy zatem można stwierdzić, że fotowoltaika jest bezpośrednio narażona na uderzenia pioruna?

Zobacz również: https://sunergo.pl/blog/system-zarzadzania-energia-hems-i-ems/.

Kalkulator fotowoltaiczny - dopasuj fotowoltaikę do swoich potrzeb!

Fotowoltaika a burza – uderzenie pioruna a uszkodzenie paneli słonecznych

Mitem jest, że to metale przyciągają pioruny. Mitem jest również, że elementy instalacji fotowoltaicznej czy instalacji elektrycznej zwiększają ryzyko uderzenia pioruna w budynek, na którym się znajdują. Faktem jest jednak, że pioruny najczęściej uderzają w konstrukcje, które położone są wysoko względem poziomu terenu. Elementem, który minimalizuje ryzyko uderzenia pioruna bezpośrednio w budynek jest instalacja odgromowa. Powinna ona zaczynać się w najwyższym punkcie budynku i prowadzić do gruntu, omijając punkty bezpośrednio styczne z budynkiem. Piorunochron to bardzo ważny, popularny i prosty element, który może zminimalizować lub nawet wykluczyć negatywne skutki uderzenia piorunów.

Zobacz też: Fotowoltaika dla firm.

Fotowoltaika a pioruny – ograniczniki przepięć

Przepięcie prądu to jeden z problemów, który często występuje w przypadku wyładowań elektrycznych w pobliżu naszego budynku. Przepięcie wiąże się z gwałtownym wzrostem napięcia roboczego. Wystąpienie przepięcia powoduje zagrożenie względem urządzeń elektrycznych, które w wyniku gwałtownego skoku napięcia mogą ulec spaleniu, a w skrajnych przypadkach wywołać pożar budynku. Czy przepięcie dotyczy również fotowoltaiki?

Niewielkie ryzyko uderzenia pioruna bezpośrednio w instalację fotowoltaiczną zawsze występuje podczas burzy, dlatego warto się przed nim zabezpieczyć. Aby ograniczyć ryzyko przepięć instalacji fotowoltaicznej stosuje się specjalne ograniczniki przepięć. Dzięki nim, nienaturalne napięcie elektryczne powstałe w wyniku uderzenia piorunów w pobliżu naszego budynku zostanie rozładowane. Wśród ograniczników najczęściej występują te do napięć od 500 do 1500 V DC. Ochrona przed przepięciami to również odpowiedni dystans, który dzieli instalację odgromową od paneli słonecznych. Przyjmuje się, że dystans ten powinien wynosić min. 0,5 metra.

Czy uderzenie pioruna może spowodować pożar fotowoltaiki? Jakie znaczenie przy wyładowaniach atmosferycznych ma uziemienie fotowoltaiki? Więcej na naszym blogu – zapraszamy!

Fotowoltaika w czasie burzy - jakie zagrożenie stanowią uderzenia pioruna?
Czy wyładowania atmosferyczne mogą powodować uszkodzenia paneli?

Zagrożenie uszkodzenia paneli podczas burzy

Właścicieli fotowoltaiki może martwić wiele zagrożeń, które powstają podczas burzy. Wyładowania atmosferyczne w pobliżu instalacji powodujące przepięcia w instalacji elektrycznej to tylko jedno z ryzyk. Podczas burzy, fotowoltaika tak jak wszystkie elementy dachu są narażone na inne czynniki zewnętrzne.

Fotowoltaika a burza z gradem

Intensywne burze przechodzą nad różnymi regionami w Polsce nawet kilka razy do roku. Często podczas obfitych opadów, oprócz deszczu występują opady gradu, który może przybierać różną wielkość. Największe gradziny mogą przyjmować średnicę nawet kilku centymetrów. Chociaż tak duże rozmiary spadających bryłek lodu zdarzają się stosunkowo rzadko, warto mieć na uwadze, że taki opad może wystąpić.

Każdy dopuszczony do użytku panel fotowoltaiczny musi spełniać normy IEC (International Electrotechnical Commission). Według normy IEC 61215 panele fotowoltaiczne powinny wytrzymać uderzenia kuli gradowych o średnicy do 2,5 cm, które spadają z prędkością ponad 80 km/h. Wiele renomowanych marek paneli słonecznych oferuje jeszcze większą wytrzymałość na opady gradu. Firma Sunergo oferuje komponenty najwyższej klasy producentów, dzięki którym nie trzeba obawiać się o zniszczenia wywołane opadami gradu.

Fotowoltaika a burza -
Instalacja fotowoltaiczna podczas burzy – czy występuje ryzyko uszkodzeń?

Fotowoltaika a burza i porywisty wiatr

Letnim burzom często towarzyszy również porywisty wiatr, którego prędkość w porywach może sięgać ponad 100 km/h. Jednak prawidłowo zabezpieczona instalacja fotowoltaiczna nie ma możliwości, by została uszkodzona tylko ze względu na silne podmuchy wiatru. Według standardów, podstawowe zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych może zabezpieczyć ją od porywów wiatru sięgających nawet 200 km/h lub nawet silniejszych podmuchów.

W przypadku fotowoltaiki warto zadbać o dodatkowe zabezpieczenia otoczenia instalacji, które mogłyby spowodować uszkodzenia zewnętrzne paneli fotowoltaicznych lub ich konstrukcji. Brak odpowiedniego zabezpieczenia elementów dachu lub występowanie w pobliżu fotowoltaiki innych elementów zewnętrznych np. konarów drzew może znacząco zwiększać ryzyko uszkodzeń np. przygniecenia paneli lub jej zmiażdżenia. Jeżeli w wyniku burzy powstanie takie uszkodzenie, należy bezwzględnie wyłączyć instalację fotowoltaiczną i wezwać pomoc. Profesjonalny audyt fotowoltaiczny oraz montaż paneli fotowoltaicznych przeprowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów pozwoli na maksymalne ograniczenie tego typu problemów.

Fotowoltaika w czasie burzy – podsumowanie

Podsumowując temat zachowania instalacji fotowoltaicznej podczas burzy można wysunąć wniosek, że w polskich warunkach burze nie stanowią dużego zagrożenia dla stanu naszej instalacji. Uderzenie pioruna bezpośrednio w budynek najczęściej przechwytuje piorunochron, a ewentualne negatywne konsekwencje związane z wyładowaniem mogą zniwelować ochronniki przepięć.

Pozostałe ryzyka związane z burzą takie jak grad czy silny wiatr, zostały uwzględnione przez producentów, dzięki czemu panele słoneczne są przed nimi odpowiednio zabezpieczone. Ważnym elementem zabezpieczenia fotowoltaiki jest również sam jej montaż, od którego zależeć będzie, czy instalacja będzie wytrzymywać duże obciążenie związane z siłą wiatru czy intensywnych opadów. W przypadku nieprawidłowego wykonania instalacji, narażeni jesteśmy na ogromne szkody.

Dowiedz się więcej o programie Mój Prąd 4.0, w ramach którego możesz otrzymać dofinansowanie na nową instalację fotowoltaiczną, system zarządzania energią i magazyny energii!

Przeczytaj również

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Fotowoltaika i pompa ciepła – czy fotowoltaika z pompą ciepła będzie dobrym rozwiązaniem?

Fotowoltaika i pompa ciepła to dwie instalacje, które znacząco się od siebie różnią. Fotowolt(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek