Montaż instalacji fotowoltaicznej – jak przebiega realizacja usługi?

Wielu klientów pyta nas, jak przebiega montaż instalacji fotowoltaicznej przez naszą firmę Sunergo i ile czasu należy poświęcić na każdy etap. Poza montażem modułów, istotną kwestią jest omówienie projektu i zbadanie potrzeb klienta tak, aby instalacja spełniała w 100% jego potrzeby. W dzisiejszym artykule przedstawimy, co dzieje się od momentu pierwszego kontaktu telefonicznego do zakończenia usługi, czyli rozpoczęcia eksploatacji paneli słonecznych.

Porozmawiajmy o instalacji, czyli pierwszy kontakt telefoniczny

Początkowym elementem realizacji usługi jest zbadanie potrzeb klienta. Pierwszy kontakt powinien przede wszystkim uświadomić obu stronom, jaka moc instalacji fotowoltaicznej będzie konieczna, aby pokryć 100% zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa domowego. Zagwarantuje to zastosowanie optymalnej ilości i rodzaju paneli słonecznych.

Kwestia, którą należy więc rozstrzygnąć jest to, jakim zużyciem energii charakteryzuje się gospodarstwo domowe, najlepiej w jak najdłuższym okresie wstecz (np. półrocznym). Pracownik Sunergo powinien pozyskać od klienta rachunki i zbadać, ile prądu jest zużywane w czasie (w przeliczeniu na kilowatogodziny), a także jakie ponoszone są koszty na energię.

Pozostałe kwestie techniczne

Oczywiście samo pozyskanie rachunków za prąd nie jest wystarczające do podjęcia decyzji o ostatecznej wersji projektu. Po stronie konsultantów jest więc wykonanie specjalistycznych obliczeń i porównanie ich z potencjalnym uzyskiem energetycznym. Symulacja taka pozwoli na dobór modułów o odpowiedniej wydajności przy dostępnej powierzchni.

Z technicznego punktu widzenia, rolą Sunergo jest również zbadanie orientacji domu, a w szczególności kąta nachylenia dachu oraz jego ekspozycji. Czynniki te znacznie wpływają na efektywność pochłaniania promieni słonecznych. Przyjmuje się, że największą efektywność pochłaniania promieni słonecznych można uzyskać montując panele skierowane w kierunku południowym pod kątem nachylenia równym około 25-40 stopni.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także dostępną powierzchnię posesji, podjęta zostanie również decyzja, czy rozwiązaniem optymalnym może być zastosowanie naziemnego systemu paneli słonecznych.

Dzisiejszy świat charakteryzuje się wzmożonym wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Samodzielne gospodarstwa domowe wymagają zastosowania systemów alarmowych i monitorowania. Część z nich posiada inteligentne systemy informatyczne wspierające zarządzanie gospodarstwem. Rolą konsultanta Sunergo jest zbadanie, czy proponowane rozwiązanie spełni Państwa oczekiwania nawet w momencie zwiększenia zapotrzebowania energetycznego w przyszłości.

Ustalenie powyższych kwestii jest potwierdzane ostatecznie po wizji lokalnej oraz rozmowie z klientem.

 Całość tych działań można określić jako przeprowadzenie audytu fotowoltaicznego.

Jak przebiega montaż instalacji fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,92 kWp, Poznań

Oferta i kosztorys, czyli ile musimy zainwestować w panele słoneczne

Po przeprowadzeniu badań wspomnianych w powyższej sekcji, przyszedł czas na przedstawienie oferty i kosztorysu. Uzyskają w niej Państwo informację, z czego dokładnie składa się usługa oraz za jakie elementy płacimy.

W ofercie znajdą Państwo m.in. następujące informacje:

  • propozycję stosowanych urządzeń i konstrukcji wsporczej;
  • szczegóły techniczne dotyczące wielkości instalacji;
  • symulację wydajności i oszczędności;
  • informacje dotyczące gwarancji;
  • koszt;
  • wizualizację (na życzenie).

Po przedstawieniu wszystkich szczegółów instalacji, czas na ostateczne poprawki w projekcie i ostateczne podpisanie umowy, oczywiście przy pozytywnej decyzji klienta.

Firma Sunergo gwarantuje realizację usługi w ciągu 30 dni. Okres ten zależny jest głównie od ilości zleceń realizowanych w danym czasie.

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Kluczowym etapem realizacji jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Proces ten trwa, w zależności od wielkości instalacji, od jednego do czterech dni. Wchodzą w niego następujące czynności:

  • przygotowanie konstrukcji wsporczej,
  • rozłożenie okablowania,
  • umiejscowienie falownika w ustalonym z klientem miejscu,
  • panele fotowoltaiczne zostają zamontowane, a instalacja zostaje podłączona do sieci.

Ostatnie formalności

Po zakończonym montażu instalacji fotowoltaicznej, jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji, konieczne będzie zgłoszenie posiadanej instalacji do operatora energetycznego. Kontakt ten umożliwi wymianę przez operatora licznika energetycznego na tzw. dwukierunkowy.  Jest to urządzenie, które pozwala zarówno na pobieranie energii z sieci, jak i jej oddawanie. Operator energetyczny, według prawa, ma obowiązek wymiany licznika w ciągu 30 dni. Zwieńczeniem procesu jest podpisanie specjalistycznej umowy z operatorem, tzw. umowy kompleksowej.

Rozpoczęcie eksploatacji i pomiar wydajności

Ostatnim etapem realizacji usługi jest instalacja oprogramowania do monitoringu wydajności zastosowanych paneli słonecznych. Dzięki temu, klient ma bieżący wgląd w ilość uzyskanej energii w czasie rzeczywistym, a także, jakie oszczędności za pomocą instalacji uzyskał.

Przeczytaj również

Mój Prąd 4.0 – kolejny nabór do programu już otwarty

Program Mój Prąd 4.0 prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jest już dostępny. Od(...)

Magazynowanie energii słonecznej – na czym się opiera?

Magazynowanie energii słonecznej jest ważne szczególnie wtedy, kiedy posiadamy instalację fotowo(...)

Net-billing – nowy system rozliczania prosumentów

Net-billing to nowy system rozliczania nadwyżek energii, który wprowadzono od 1 kwietnia 2022 r. P(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

Wybierz wartość swojego rachunku za prąd za 2 miesiące

230 zł

Szacunkowa wycena instalacji

0 zł

Wypisz adres e-mail, na który chcesz otrzymać ofertę