Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi podstawę inwestycji, ale jest jedynie składową wielu elementów. Zarówno kwota montażu, jak i wszystkich elementów składowych instalacji, jest istotna dla ustalenia, jaka będzie cena instalacji fotowoltaicznej. Zastanawiasz się, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna. Nie wiesz, czy zakup fotowoltaiki do domu, firmy oraz gospodarstwa rolnego, to opłacalna inwestycja?

W dalszej części tekstu przedstawimy przykładowe wartości, które obrazują, ile kosztuje fotowltaika. Wskażemy również, od jakich czynników zależy koszt paneli fotowoltaicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem!

Koszt instalacji fotowoltaicznej a działanie systemu

Podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznej są tzw. moduły fotowoltaiczne, które łączone są w panele. Panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w prąd stały. Kluczowym elementem dla działania każdej instalacji PV jest falownik – urządzenie, które zmienia prąd stały w prąd zmienny, służący do zasilania domowych urządzeń elektrycznych. Cena fotowoltaiki oraz innych podstawowych elementów instalacji w dużej mierze zależy od jakości komponentów. W każdym przypadku panele fotowoltaiczne stanowią najdroższy element instalacji.

Kalkulator fotowoltaiczny - czy jest przydatny? Przekonaj się!

Cena paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych i polikrystalicznych

Ogniwa fotowoltaiczne wykonane są z krzemu. Współcześnie jest to najlepsze rozwiązanie służące zamianie energii słonecznej na prąd stały. Panele fotowoltaiczne dzielimy ze względu na rodzaj podstawowego budulca, z którego się składają. Moduły dzielimy na:

  1. Moduły z ogniw monokrystalicznych – podstawowym budulcem tych modułów są monokryształy krzemu. Charakteryzują się one największą wydajnością, głównie w największym nasłonecznieniu. Ich wadą jest jednak relatywnie wysoki koszt. To z kolei sprawia, że cena paneli fotowoltaicznych automatycznie wzrasta. 
  2. Moduły z ogniw polikrystalicznych – wyprodukowane są z krzemu polikrystalicznego, czyli krystalizowanego z wielu monokryształów. Warto zaznaczyć, że panele monokrystaliczne są mniej sprawne, jednak gwarantują skuteczne działanie w warunkach umiarkowanego zachmurzenia. Przyjmuje się, że koszt instalacji fotowoltaiczna złożonej z ogniw polikrystalicznych jest z reguły tańszy. 

Istnieją inne rodzaje modułów, które szczegółowo zostały opisane w artykule o budowie ogniwa fotowoltaicznego. Warto się z nim zapoznać, aby tym łatwiej było oszacować, jaki będzie koszt fotowoltaiki. 

Koszt instalacji fotowoltaicznej – przykładowe wartości

Ile kosztuje fotowoltaika? W zależności od wybranego wariantu, średnie ceny brutto wahają się między 0,5 – 1 euro za kilowat (kW) mocy. Przykładowo, jeżeli kupimy panel o mocy 300 W, koszt fotowoltaiki dla domu wyniesie od 600 do 1200 zł. W dużej mierze koszt paneli fotowoltaicznych zależy od udziału modułów, które składają się na całościową kwotę instalacji. Udział ten zależy w dużej mierze od mocy instalacji, przy czym obejmuje on między 40-50% ceny usługi. W mniejszych systemach koszt instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok. 40%, natomiast w mniejszych procent ten może stanowić 55% kosztów całkowitych. Istotne jest, aby dobrze dopasować moc paneli do zapotrzebowania energetycznego naszej nieruchomości.

Koszt paneli fotowoltaicznych można oszacować na poziomie 10-15 tysięcy złotych dla standardowej instalacji przydomowej. Warto jednak zaznaczyć, że zakup systemu PV stanie się tym bardziej opłacalny, jeśli inwestorzy zdecydują się na oferowane dofinansowanie do fotowoltaiki. Warto więc zorientować się w kwestii aktualnych programów (np. Mój Prąd), których zasady umożliwiają aktywizację sektora OZE i dbałość o rozwój energetyki prosumenckiej.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna? Sprawdź koszt paneli fotowoltaicznych!
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,25 kWp, Niepruszewo

Cena falownika – jak wpływa na koszt paneli fotowoltaicznych?

Na koszt instalacji fotowoltaicznej składa się kilka kluczowych czynników, które współtworzą całość. Jednym z tego rodzaju elementów jest falownik, zwany również inwerterem. Jego zadanie polega na zamianie prądu stałego, który produkowany jest przez ogniwa fotowoltaiczne, w prąd przemienny. Falownik odgrywa pierwszoplanową rolę w produkcji energii elektrycznej dla zasilanego gospodarstwa.

Poza podstawową funkcją konwersji energii falowniki pomagają również badać efektywność pozyskiwanej energii poprzez analizę statystyczną. Zdecydowana większość producentów udostępnia dedykowane falownikom oprogramowanie informatyczne. Dzięki temu mamy możliwość bieżącego monitoringu pozyskiwania energii, sprawdzania efektywności w czasie oraz badania oszczędności.

Falowniki są drugim co do udziału kosztem w całej instalacji fotowoltaicznej i stanowią, w zależności od rodzaju, około 25% ogółu kosztów. Kwota ta może się zmniejszać w przypadku większych inwestycji. Jeżeli rośne rozmiar inwestycji, a wraz z nim również moc instalacji, koszt falownika może spaść nawet do 13% kosztów całkowitych instalacji PV.

Ostateczna cena zakupionego elementu zależy m.in. od jakości komponentów, dystrybutora, a także producenta sprzętu. Dobrej klasy falownik dla przeciętnej instalacji o mocy 5 kWp może kosztować ok. 4-6 tysięcy złotych.

Odwiedź również naszą stronę z realizacjami i sprawdź instalacje fotowoltaiczne do 10 kW

Koszt paneli fotowoltaicznych - jakie czynniki decydują o tym, ile kosztuje fotowoltaika?
Ile kosztuje fotowoltaika na dachu skośnym lub płaskim?

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna? Koszt fotowoltaiki a rodzaje falowników

Wybranie odpowiedniego falownika jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji i osiągnięcia optymalnych korzyści z zainstalowanego systemu PV. Dzięki temu łatwiej zdamy sobie sprawę, jakie elementy składają się na ostateczny koszt instalacji fotowoltaicznej. Co warto wiedzieć o rodzajach falowników, aby móc oszacować, ile kosztuje fotowoltaika?

Falowniki jedno i trójfazowe

Istotną granicą w przypadku falowników jest moc instalacji, która przekracza 4,6 kW. System fotowoltaiczny, który przekroczy wskazaną wartość, powinien wykorzystywać falowniki trójfazowe. Ich cena jest przeważnie wyższa, ponieważ taki rodzaj sprzętu służy do obsługi większych instalacji. Falownik trójfazowy może być stosowany od momentu, gdy system fotowoltaiczny ma moc większą od 3 kW, ale przy mocy większej niż 4,6 kW jest o obowiązkowym elementem instalacji fotowoltaicznej.

Pozostałe typy falowników

Oprócz falowników jedno- i trójfazowych wyróżniamy wiele innych podziałów falowników. Ze względu na izolację możemy wyróżnić falownik beztransformatorowy i transformatorowy. Z kolei ze względu na typ instalacji wyróżniamy falownik wyspowy i sieciowy. Podział ten dotyczy instalacji off-grid i on-grid. Falownik wyspowy nie wprowadza do sieci energetycznej energii elektrycznej i nie synchronizuje się z nią (off-grid). Falownik sieciowy dostosowany jest do instalacji on-grid, ponieważ synchronizuje się on z siecią publiczną, pozwalając na wprowadzanie do niej wyprodukowanych nadwyżek energetycznych.

Jaki jest koszt fotowolotaiki? Dowiedz się, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna!
Instalacja fotowoltaiczna Glinno 9,975 kW

Falowniki rozróżniamy również ze względu na wielkość oraz sposób połączenia modułów. Mikrofalowniki to najmniejsze falowniki współpracujące z jednym modułem fotowoltaicznym o mocy ok. 0,3 kW. Falowniki szeregowe współpracują natomiast z szeregami modułów PV i zazwyczaj mają moc od 1 do 50 kW. Najczęściej odpowiadają za całą przydomową instalację fotowoltaiczną. Z kolei falowniki centralne to urządzenia o dużej mocy przystosowane do obsługi całych systemów takich jak np. farma fotowoltaiczna.

Jeśli chcesz poznać powód, dla którego falownik się wyłącza, sprawdź nasz artykuł: Dlaczego fotowoltaika się wyłącza? Wyłączanie fotowoltaiki a produkcja energii elektrycznej.

Ile kosztuje fotowoltaika? Ceny konstrukcji wsporczych

Innym elementem, który znacząco wpływa na ostateczny koszt paneli fotowoltaicznych, jest konstrukcja wsporcza. W tym przypadku znaczenie ma nie tylko jakość komponentów, ale również typ konstrukcji wsporczej, jaki zastosujemy dla naszej instalacji. Koszt zakupu konstrukcji wsporczych dla instalacji fotowoltaicznej wynosi około 15% kosztów całkowitych inwestycji.

W instalacji fotowoltaicznej o wartości 25 tys. złotych cena konstrukcji wsporczych może wynieść ok. 3-4 tys. złotych. Wiele zależy jednak od typu mocowań, jaki jest zastosowany dla danej konstrukcji wsporczej.

Rodzaje konstrukcji wsporczych

Wyróżniamy kilka rodzajów konstrukcji wsporczych. To właśnie m.in. wybór odpowiedniego rodzaju konstrukcji decyduje o tym, ile kosztuje fotowoltaika.

Na dachach skośnych

Wykonanie konstrukcji wsporczych na dachach skośnych pokrytych dachówką charakteryzuje się większym nakładem pracy potrzebnym do zainstalowania całej instalacji. Istotne jest użycie specjalnych haków, które zapobiegną tworzeniu się rozszczelnień. W dachach skośnych pokrytych blachą lub blachodachówką istotne jest utrzymanie szczelności połączenia w miejscu wiercenia. W konstrukcjach skośnych ułatwieniem jest sam fakt, że powierzchnia dachu może stworzyć odpowiedni kąt nachylenia i ogniwa fotowoltaiczne nie będą potrzebowały dodatkowej konstrukcji wsporczej.

Na dachach płaskich

Dla dachów płaskich konieczne jest zastosowanie odpowiednich konstrukcji, które pozwolą uzyskać właściwy kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych – wynosi on średnio 30-40 stopni. Konstrukcje wsporcze dla dachów płaskich są mocowane bezpośrednio do powierzchni dachu, ale istnieją również alternatywy, takie jak konstrukcje dociążane lub samonośne, które nie wymagają wykonywania odwiertów do wewnątrz dachu.

Instalacje gruntowe

Na koszt paneli fotowoltaicznych składają się również inne rozwiązania, w tym np. instalacje gruntowe, które wymagają solidnej konstrukcji wsporczej. Istnieje kilka rodzajów konstrukcji wsporczych dla instalacji gruntowych. Trzy systemy mocowań paneli fotowoltaicznych na gruncie to: system wbijany/wkręcany (oparty na fundamentach) oraz system dociążany. Najtańszy i najpopularniejszy system to system wbijany/wkręcany. Najwygodniejsze w montażu są jednak systemy dociążane, które nie wymagają wykonywanie głębokich odwiertów. W takim przypadku możemy więc liczyć, że koszt fotowoltaiki będzie mniejszy niż w przypadku wykonania bardziej skomplikowanych prac ziemnych.

Koszt paneli fotowoltaicznych - ile kosztuje fotowoltaika? Sprawdź!
Koszt instalacji fotowoltaicznej na dachu skośnym – ile wyniesie?

Pozostałe elementy instalacji fotowoltaicznej a koszt paneli fotowoltaicznych

Podzespoły, które dopełniają każdą instalację to przewody łączeniowe, a także elementy łączące instalację z naszą rozdzielnią. Wybierając je, powinniśmy pamiętać o bezpieczeństwie instalacji. Ma na nie wpływ stosowanie przewodów, które w największym stopniu zabezpieczone będą przed promieniowaniem słonecznym. Warto zadbać także o prawidłowe mocowanie paneli fotowoltaicznych, które będzie dopasowane do powierzchni i kąta nachylenia dachu. Zaopatrzenie swojego systemu w dodatkowe elementy w znaczącym stopniu decyduje o tym, jaki będzie ostateczny koszt fotowoltaiki i obejmuje kilkanaście procent usługi.

Zapoznaj się z artykułem: Jaki kabel do paneli fotowoltaicznych? Rodzaje i dobór przewodów.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna z montażem?

Ostatnim elementem, składającym się na koszt instalacji fotowoltaicznej, jest projekt całego systemu pozyskiwania energii oraz jego montaż. Cena montażu zamyka się w kilkunastu procentach całkowitej kwoty. Zasadą, o której należy pamiętać, jest fakt, że kwoty na 1kW zmniejszają się wraz z wielkością inwestycji. Decydując się na ten wariant, wzrośnie więc ostateczny koszt paneli fotowoltaicznych.

Pamiętajmy, że zestaw fotowoltaiczny montowany na dachach będzie wymagał zastosowania skomplikowanych mechanizmów mocujących. Ich koszt jest mniejszy w odróżnieniu od instalacji wykonanej na gruncie (takie instalacje zazwyczaj wykonywane w przypadku większego zapotrzebowania na energię).

Koszt instalacji fotowoltaicznej – podsumowanie

Szukając odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje fotowoltaika, warto wziąć pod uwagę właśnie te czynniki, które zostały omówione w naszym artykule. Opisane wyżej elementy inwestycji zakładają podstawowy wariant instalacji, który w zależności od potrzeb, może posiadać zarówno osprzęt dodatkowy, jak i zamienniki. Ostateczny koszt paneli fotowoltaicznych będzie znany dopiero po przeprowadzeniu profesjonalnego audytu fotowoltaicznego

Opcjonalnie można zdecydować się na rozwiązania, które nie tylko podniosą wartość samej nieruchomości, ale również zadbają o wygodę użytkowania nowoczesnych sprzętów. Jedną z opcji, która w ostatnich miesiącach zyskuje na popularności, jest fotowoltaika i pompa ciepła. W naszym wpisie blogowym sprawdzisz, jaki będzie szacunkowy koszt fotowoltaiki w takim wydaniu, a także jakie korzyści gwarantuje zastosowanie systemu PV z nowoczesną instalacją grzewczą. W ten sposób przekonasz się, że budowa domu energooszczędnego to idealna okazja, aby zwiększyć świadomość ekologiczną i poprawić komfort mieszkania każdego domownika.

Przeczytaj również

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Fotowoltaika i pompa ciepła – czy fotowoltaika z pompą ciepła będzie dobrym rozwiązaniem?

Fotowoltaika i pompa ciepła to dwie instalacje, które znacząco się od siebie różnią. Fotowolt(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek