Aukcje OZE – czym są i jak można zabrać w nich udział?

W poprzednich artykułach pisaliśmy o różnego rodzaju projektach wspierających fotowoltaikę. Jest to między innymi program Mój Prąd 4.0 oraz ulga termomodernizacyjna. Teraz chcielibyśmy skupić się na kolejnym zagadnieniu, które wpływa na opłacalność fotowoltaiki. Wiele osób zastanawia się nad tym, czym są aukcje OZE oraz czy każda osoba posiadająca instalacje OZE może zabrać w nich udział. W poniższym artykule postaramy się przedstawić w prosty sposób na czym polegają tego typu aukcje, kto może z nich skorzystać i dlaczego warto zabrać je pod uwagę.

Czym są aukcje OZE?

Na samym początku należy zastanowić się, czym tak naprawdę są aukcje OZE. Przede wszystkim są to przetargi ogłaszane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dzięki którym możemy sprzedawać energię wygenerowaną przez nasze instalacje OZE.

Fotowoltaika Poznań - zadbaj o ochronę środowiska z Sunergo!

Ogłoszenie aukcji

Tego typu aukcje organizowane są co najmniej raz w roku – informacje na ten temat ogłaszane są nie później niż 30 dni przed ich rozpoczęciem. Ogłoszenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki (BIP URE) i zamieszczane są w nich wszystkie niezbędne informacje na ich temat. Oznacza to, że każde ogłoszenie o przyszłej aukcji OZE mówi o jej typie oraz parametrach, które musi spełnić osoba, chcąca sprzedać wygenerowaną energię. Jak już wspomnieliśmy, aukcje OZE przeprowadzane są nie rzadziej niż raz do roku i tworzone są odrębnie dla wytwórców danego typu, przedziału mocy oraz koszyka technologicznego. Ogłoszenie o aukcji OZE zawiera również informacje na temat maksymalnej ilości oraz wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana podczas danej aukcji.

W jaki sposób można wziąć udział w aukcji OZE?

Jeżeli z konkretnego ogłoszenia aukcji OZE wynika, że kwalifikujemy się do sprzedaży wygenerowanej energii (np. przez panele fotowoltaiczne), musimy przede wszystkim założyć konto na Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA). Dzięki niemu będziemy mogli wysyłać wnioski, deklaracje i nasze oferty do URE. Pamiętajmy, że konto może zostać zarejestrowane wyłącznie przez wytwórcę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Należy podkreślić, że wszystkie dane, które wprowadzamy do naszego konta IPA muszą być prawdziwe, natomiast przy złożeniu podpisu przy Formularzu IPA równocześnie potwierdzamy zgodność przesłanych dokumentów z ich oryginałami lub uwierzytelnionymi kopiami.

Złożenie deklaracji

Po zarejestrowaniu konta IPA, musimy złożyć odpowiednią deklarację z niezbędnymi informacjami na temat naszej instalacji OZE. Jest ona wysyłana za pomocą tzw. formularza IPA, który wymaga złożenia przez wytwórcę podpisu – elektronicznego, zaufanego lub osobistego. W tym miejscu warto wspomnieć, że deklaracja musi zawierać między innymi odpowiedni schemat instalacji odnawialnego źródła energii. Prezes URE ma 30 dni na zatwierdzenie deklaracji lub jej zwrócenie (w wypadku, gdy nie spełnia określonych wymagań). Pamiętajmy, że musimy zabrać to pod uwagę w chwili, gdy chcemy wziąć udział w aukcji OZE. Jeżeli nasza deklaracja zostanie zatwierdzona, uzyskujemy indywidualny numer (ID) oraz indywidualny numer rachunku bankowego, na który zobowiązani jesteśmy wpłacić kaucję, w celu uzyskania możliwości wysłania oferty.

Aukcje OZE w Polsce

Wysłanie wniosku

W wypadku, gdy nasza instalacja jest nowa lub zmodernizowana, musimy przejść przez procedurę oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej przez daną instalację. W tym celu musimy wysłać odpowiedni wniosek za pomocą formularza IPA. Należy pamiętać, że wydanie zaświadczenia potwierdzającego pozytywne rozpatrzenie wniosku podlega opłacie skarbowej. Każde zaświadczenie ważne jest przez 12 miesięcy od dnia jego wydania. Po wydaniu zaświadczenia, na koncie IPA pojawi się indywidualny numer (ID) oraz indywidualny numer rachunku, na który należy wpłacić odpowiednią kwotę umożliwiającą wysłanie oferty.

Zobacz również: Kalkulator fotowoltaiczny – narzędzie, które pomoże Ci oszacować, ile będzie kosztować Twoja instalacja.

Udział w aukcji OZE

Jeżeli spełniamy wszystkie parametry danej aukcji i posiadamy ważne zaświadczenie na naszym koncie IPA, możemy wysłać ofertę (wyłącznie w trakcie trwania danej sesji aukcji). Należy pamiętać, że oferta nie jest widoczna dla innych uczestników aukcji. W trakcie trwania sesji możemy korygować naszą ofertę, jednak musimy kierować się regulaminem. Po zakończeniu sesji, wszystkie oferty są niezwłocznie weryfikowane. Bardzo ważnym elementem każdej oferty jest podpis, bez którego oferta jest uznana za niezłożoną.

Rozstrzygnięcie aukcji

W momencie rozpatrzenia wszystkich ofert następuje uszeregowanie ofert nieodrzuconych według ich cen – od najniższej do najwyższej. W wypadku, gdy kilku uczestników podało identyczną cenę, o kolejności ofert decyduje data i godzina ich złożenia. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższe ceny i których oferty nie przekroczył łącznie całej ilości lub wartości energii elektrycznej z OZE zamieszczonej w ogłoszeniu aukcji. Po rozstrzygnięciu aukcji, jej wyniki są niezwłocznie publikowane. Każdy uczestnik aukcji zostaje poinformowany o jej wynikach poprzez konto IPA, e-mail lub pisemnie.

Należy podkreślić, że powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje na temat aukcji OZE i nie jest on szczegółowym wyjaśnieniem problemu. Mamy jednak nadzieję, że jego lektura pozwoli Państwu na szybkie rozeznanie się w zagadnieniu, jakim są aukcje OZE. Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w nowym regulaminie aukcji.

Jeżeli korzystasz z odnawialnych źródeł energii, posiadasz instalację fotowoltaiczną, możesz myśleć o jej powiększeniu. Kiedy jest to możliwe? Piszemy w jednym z naszych wpisów blogowych: Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej.

Przeczytaj również

Instalacje off-grid czy on-grid? Którą opcję wybrać?

Systemy on-grid oraz off-grid to dwa podstawowe rodzaje instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika on(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek