Fotowoltaika a akcyza – czy każdy musi płacić?

Instalacja fotowoltaiczna w ciągu ostatnich lat zyskuje na popularności. Jako innowacyjne rozwiązanie sprawdza się zarówno w starszym, jak i nowszym budownictwie. Działanie paneli PV opiera się na czerpaniu prądu z odnawialnego źródła energii – słońca. Energię elektryczną można zużywać na bieżąco, ale możliwe jest także jej magazynowanie, czy sprzedawanie. Mimo że fotowoltaika jest coraz chętniej wybieraną formą zaopatrywania w energię elektryczną, wciąż rodzą się wątpliwości w sprawie podatku akcyzowego. Fotowoltaika a akcyza – jaka zależność istnieje między podatkiem akcyzowym a posiadaniem instalacji fotowoltaicznej? W poniższym artykule wyjaśnimy, na czym polega akcyza na energię z fotowoltaiki.

Zobacz również: Podwyżki cen prądu – co powoduje tak wysokie wzrosty? Ceny prądu 2022

Podatek akcyzowy – akcyza od energii elektrycznej z fotowoltaiki

Proekologiczne względy fotowoltaiki, a także coraz większa niezależność od dostawców energii elektrycznej, skutkują decyzją o coraz częstszym wyborze paneli słonecznych do domu. Zanim zdecydujemy się na zainwestowanie w system PV, dobrze jest zorientować się w kwestii podatku akcyzowego. Na każdego posiadacza instalacji fotowoltaicznej nałożone są określone obowiązki w zakresie podatku akcyzowego. Ich wymiar zależy od mocy fotowoltaiki i tego, czy system paneli słonecznych zaspokaja nasze zapotrzebowanie. Decydują o tym także nadwyżki energii elektrycznej, które są oddawane do sieci energetycznej.

Posiadacze instalacji fotowoltaicznej muszą wywiązać się z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej. Muszą składać ją właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, a ponadto są zobowiązani do prowadzenia ewidencji akcyzowej i zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Fotowoltaika Wielkopolska - postaw na inwestycję w fotowoltaikę z Sunergo!

Fotowoltaika a akcyza – kto jest objęty podatkiem akcyzowy?

Posiadacze systemu PV podlegają interpretacji podatkowej. Co to oznacza? Użytkownicy paneli fotowoltaicznych muszą stosować się do przepisów regulowanych przez prawo. Według art. 13 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym obejmuje on: osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Zobacz również: Koszt instalacji fotowoltaicznej – ile wynosi i z czego się składa?

Przedmiot opodatkowania

Akcyza na energię z fotowoltaiki dotyczy działań, które zachodzą na ostatnim etapie obrotu energii. Z tego względu przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym jest obrót energią elektryczną. Obowiązek płacenia podatku od fotowoltaiki rozpoczyna się z chwilą wydania energii elektrycznej ostatniemu nabywcy lub poprzez zużycie energii elektrycznej przez jej producenta, a zarazem podmiot nieposiadający koncesji. Za niewywiązanie się z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, przewidziana jest kara grzywny lub kara za wykroczenie skarbowe. Podlegają jej wyłącznie podmioty, na które została nałożona akcyza od systemu PV.

Fotowoltaika a akcyza – kwestia zwolnień od podatku akcyzowego

Istnieją jednak wyjątki wśród posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. Takie podmioty nie są zobowiązane do odprowadzania akcyzy od systemu PV. Wskazuje na to rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podatnicy, którzy posiadają fotowoltaikę o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i wykorzystują wytwarzaną przez siebie energię elektryczną na własne potrzeby, zaliczają się do osób objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego. Kto jeszcze nie ma obowiązku uiszczania akcyzy? Są to producenci energii elektrycznej, którzy przesyłają ją do nadawcy energii.

Zobacz również: Czy fotowoltaika się opłaca? – poznaj zalety energii słonecznej

Fotowoltaika a akcyza - na czym polega zależność? Sprawdź!
Fotowoltaika a akcyza – na czym polega i kogo obowiązuje podatek?

Kto musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, a kogo ono nie obowiązuje?

Jak zależność między fotowoltaiką a akcyzą występuje w tym wypadku? Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dotyczy podmiotów gospodarczych, które mają zamiar wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą. Zgłoszenie musi zostać wniesione przed dniem wykonania pierwszej czynności. (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku akcyzowym). W lutym 2021 r. doszło do nowelizacji tego przepisu i w określonym przypadku zniesiono obowiązek składania zgłoszenia rejestracyjnego. Zgodnie z art. 16. ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, konieczność odprowadzenia akcyzy od instalacji fotowoltaicznej nie obejmuje podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Jedynym warunkiem w sprawie zwolnień od podatku, jest zapłata akcyzy w należnej wysokości od wyrobów energetycznych, wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej przez podmiot.

Jak rozliczyć podatek akcyzowy? Składanie deklaracji podatkowych

Osoby, korzystające ze zwolnień od podatku akcyzowego, są zobowiązane do złożenia deklaracji akcyzowej. Tyczy się to tych, którzy jednocześnie nie muszą dokonać zgłoszenia rejestracyjnego. Od 01.07.2021 r. weszły nowe zasady, dotyczące deklaracji AKC-KZ (art. 24e ustawy o podatku akcyzowym). Jak zmiany w przepisach mają się do relacji fotowoltaika a akcyza? Wcześniej ustawodawca nie zwalniał podatników z comiesięcznych deklaracji podatkowych. Od lipca 2021 podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który posiada system PV o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, musi składać deklarację co kwartał. Termin jej złożenia to 25 dzień drugiego miesiąca po kwartale, w którym naniesiono obowiązek podatkowy.

Co jeszcze przewidziano w nowych zasadach składania deklaracji AKC-KZ? Uznano, że w określonych warunkach istnieje możliwość zwolnienia osób fizycznych z obowiązku składania deklaracji akcyzowych. Temu zapisowi podlegają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub zerową stawką podatku akcyzowego.

O zasadach rozliczania fotowoltaiki znajdziesz więcej informacji w naszym wpisie blogowym: Rozliczanie fotowoltaiki – nowe zasady – na czym polega projekt ustawy o rozliczaniu prosumentów?

Podatek akcyzowy – ewidencja ilościowa energii elektrycznej

Osoba, która posiada instalację fotowoltaiczną jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji. Co się na nią składa? Ewidencja ilościowa energii elektrycznej obejmuje miesięczne łączne ilości energii elektrycznej: zużytej, wyprodukowanej i zwolnionej od podatku akcyzowego. Właściciele instalacji fotowoltaicznej, którzy produkują energię elektryczną na własne potrzeby, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji. Kwestię tą reguluje art. 138 ustawy o podatku akcyzowym. Wspomniany przepis obowiązuje w przypadku odprowadzenia akcyzy w należnej wysokości od wyrobów energetycznych. W sytuacji, gdy powstają nadwyżki energii elektrycznej przesyłanej do sieci energetycznej, następuje wykorzystanie instalacji połączonych. Względem nich przeprowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej jest już koniecznością.

Fotowoltaika a akcyza – o tym warto pamiętać!

Mimo że wsparcie rozwoju OZE przejawia się w innowacyjnych rozwiązaniach. Nie można jednak pomijać formalnych zobowiązań. Posiadacze instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 1 MW mogą cieszyć się wyżej omawianymi udogodnieniami. Jedynym obowiązkiem, od którego nie mogą odstąpić, jest składanie deklaracji podatkowych do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli po stronie użytkownika systemu PV pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, może on wystąpić z indywidualną interpretacją do urzędu skarbowego.

Zobacz również: Prosument lokatorski – zmiana statusu: rewolucja energii w budynkach wielolokalowych

Przeczytaj również

Instalacje off-grid czy on-grid? Którą opcję wybrać?

Systemy on-grid oraz off-grid to dwa podstawowe rodzaje instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika on(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek