Mój Prąd 4.0 – wzrost dofinansowania od 15 grudnia 2022 roku

Od 15 kwietnia 2022 działa system dofinansowania Mój Prąd 4.0, który jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Program umożliwia ubieganie się właścicieli fotowoltaiki o dofinansowanie na mikroinstalacje. Czwarta edycja prowadzonego od lat programu przeznaczona jest dla prosumentów rozliczających się zgodnie z regułami systemu net-billing. Jak wynika z wypowiedzi Minister Klimatu i Środowiska, od grudnia bieżącego roku możemy spodziewać się zmian w programie dotacyjnym. Na czym polega nadchodząca zmiana poziomu dofinansowania? Kto na niej skorzysta? Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu!

Dotychczasowe kwoty dofinansowań

Warto zaznaczyć, że korzystający z systemu dopłat w ramach programu Mój Prąd 4.0, otrzymują dofinansowanie na montaż i zakup paneli PV. W przypadku właścicieli fotowoltaiki, którzy posiadają wyłącznie instalację fotowoltaiczną (bez dodatkowych komponentów), dofinansowanie wynosi maksymalnie 4 tys. złotych. Jeśli jednak działanie systemu PV dopełnia magazyn energii elektrycznej lub system zarządzania energią (HEMS/EMS), obowiązuje dopłata w wysokości nie większej niż 5 tys. złotych. Z kolei dopłaty do dodatkowych systemów wyglądają następująco: 

  • magazyn ciepła – dofinansowanie o wartości nieprzekraczającej 5 tys. złotych,
  • magazyn energii elektrycznej – dotacja w wysokości nie większej niż 7,5 tys. złotych,
  • dofinansowanie do systemów zarządzania energią HEMS/EMS – dopłata w wysokości maksymalnie 3 tys. złotych.

Więcej na temat systemu dopłat dowiesz się z naszego artykułu, w którym zgromadziliśmy informacje o tegorocznej edycji programu Mój Prąd: Mój Prąd 4.0 – kolejny nabór do programu już otwarty

Aktualne dofinansowanie do fotowoltaiki - dowiedz się, ile wyniesie!

Czego dotyczą zmiany w programie Mój Prąd 4.0? 

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa poinformowała o nadchodzących zmianach w systemie dofinansowania. Mają zostać wprowadzone od 15 grudnia 2022 roku. Zapowiedziano zwiększenie dotacji do fotowoltaiki w ramach aktualnego naboru do czwartej edycji programu Mój Prąd. Zgodnie z przewidzianymi zmianami:

  • W sytuacji wpłynięcia zgłoszenia o dofinansowanie wyłącznie instalacji fotowoltaicznej – dopłata wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających 6 tys. złotych.
  • Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii obejmuje koszty nie większe niż 7 tys. złotych – do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych wyniesie natomiast nie więcej niż 16 tys. złotych
  • Dofinansowanie do magazynów ciepła, a także systemu zarządzania energią HEMS/EMS pozostaje bez zmian!
Mój Prąd 4.0 – wzrost dofinansowania
Mój Prąd 4.0 – aktualne informacje o zmianach w systemie dopłat do fotowoltaiki

Jacy prosumenci mogą liczyć na większe dofinansowanie?

Nabór do programu początkowo miał zakończyć się w grudniu tego roku, jednak został przedłużony do 31 marca 2023 roku. Wyższe dopłaty przysługują nowym beneficjentom, rozliczającym się w systemie net-billing. Polega on na rozliczaniu prosumentów z nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej w systemie kosztowym. Jednak dotychczasowi wnioskodawcy, korzystający z systemu dofinansowania w ramach Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości – nie muszą składać nowego zgłoszenia. Wypłacone wnioski będą przeliczone ponownie na podstawie zapowiedzianego poziomu dofinansowania. W przypadku, gdy prosumentom przysługuje zwiększony zakres dopłat, zostanie im wypłacona różnica między otrzymaną kwotą dotacji a dofinansowaniem, które otrzymaliby po zmianie jego poziomu. 

Mój Prąd 4.0 powstał z myślą o wsparciu producentów energii elektrycznej z własnej mikroinstalacji. Celem programu jest także wzrost autokonsumpcji wytworzonego prądu poprzez jego magazynowanie. Dzięki przedstawionym założeniom posiadacze fotowoltaiki mogą wesprzeć rozwój OZE i wpłynąć na efektywne zarządzanie energią elektryczną w naszym kraju. Nie da się ukryć, że podwyżki cen prądu i wyższa inflacja przyczyniają się do wzrostu kosztów zakupu i montażu fotowoltaiki. Dlatego zwiększenie dotacji może okazać się dobrym rozwiązaniem dla branży fotowoltaicznej i jej inwestorów.

Zobacz również artykuł odnośnie programu prosument lokatorski

Przeczytaj również

Instalacje off-grid czy on-grid? Którą opcję wybrać?

Systemy on-grid oraz off-grid to dwa podstawowe rodzaje instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika on(...)

Koszt instalacji fotowoltaicznej: ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej jest złożony i obejmuje wiele podzespołów. Zakup paneli stanowi(...)

Net-billing a net-metering – czy rozliczenie net-billing opłaca się bardziej niż net-metering?

Przeglądając wiadomości na temat fotowoltaiki, bardzo często można natrafić na zagadnienie, ja(...)

Dopasuj swój idealny system fotowoltaiczny

 

Jesteśmy częścią grupy ERGO, właściciela marek